Energobilance, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.)

ENG01. Energobilance, naturālās mērvienībās (NACE 2. red.) - Rādītāji, Gads un Energoresursu veids
2015
Ogles, tūkst. t Dabasgāze, milj.m3 Malka, tūkst. cieš.m3 Sadzīves atkritumi kurināšanai, tūkst. t Kokogles, tūkst. t Bioetanols, tūkst. t Biodīzeļdegviela, tūkst. t Atkritumu poligonu gāze, milj. m3 Elektroenerģija, GWh Siltumenerģija, GWh
Primāro energoresursu ražošana (+) - - 3 434 - - 3 66 18 2 007 -
Otrreizēji pārstrādāti produkti (+) - - - 15 - - - - - -
Imports (+) 71 1 306 6 101 4 11 17 - 5 246 -
Ievests bunkurēšanai (+) - - - - - - - - - -
Eksports (-) 2 - 157 - 11 2 60 - 3 425 -
Bunkurēšana (-) - - - - - - - - - -
Transferts (+) - - - - - - - - - -
Krājumu izmaiņas (+) 12 19 -6 1 -2 0 -4 - - -
Statistiskās atšķirības (+) - - - - - - - - - -
Kopējais patēriņš 81 1 325 3 277 117 -9 12 19 18 3 828 -
Pārveidošanas sektorā patērētais -7 -914 -198 - - - - -11 - -
Enerģētikas sektors (-) - 20 - - - - - - 442 309
Zudumi (-) - 10 - - - - - - 451 901
Galapatēriņš 74 381 3 079 117 2 12 19 7 6 461 5 862
..Transports - - - - - 12 17 - 106 -
..Rūpniecība un būvniecība 42 145 315 117 - - 0 - 1 703 403
..Citas nozares 32 236 2 764 - 2 - 2 7 4 652 5 459
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi