Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas)

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas) - Rādītāji un Gads/ Mēnesis
2016M10 2016M11 2016M12 2017M01 2017M02 2017M03 2017M04 2017M05 2017M06 2017M07 2017M08 2017M09 2017M10
Bruto elektroenerģijas ražošana kopā 546 840 748 762 620 960 752 588 373 372 405 545 636
..hidroelektrostacijas 96 259 313 267 180 728 536 420 156 169 225 353 375
..koģenerācijas stacijas 435 567 413 480 427 218 205 160 205 195 167 181 243
..vēja elektrostacijas 15 14 22 15 13 14 11 8 12 8 13 11 18
Neto elektroenerģijas ražošana kopā 529 816 729 741 601 949 742 580 363 362 396 533 623
Imports 291 154 272 359 346 127 168 331 410 510 469 354 368
Eksports 199 320 333 402 320 430 329 344 245 332 291 314 353
Piegādes iekšējam tirgum 621 650 668 698 627 646 581 567 528 540 574 573 638
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Ieskaitot pārvades un sadales zudumus un enerģētikas sektora (NACE 35) elektroenerģijas patēriņu sava uzņēmuma vajadzībām.