Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas)

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas) - Rādītāji un Gads/ Mēnesis
2017M01 2017M02 2017M03 2017M04 2017M05 2017M06 2017M07 2017M08 2017M09 2017M10 2017M11 2017M12 2018M01
Bruto elektroenerģijas ražošana kopā 762 620 960 752 588 373 372 405 545 636 741 735 899
..hidroelektrostacijas 267 180 728 536 420 156 169 225 353 375 474 485 533
..koģenerācijas stacijas 480 427 218 205 160 205 195 167 181 243 255 232 351
..vēja elektrostacijas 15 13 14 11 8 12 8 13 11 18 12 18 15
Neto elektroenerģijas ražošana kopā 741 601 949 742 580 363 362 396 533 623 728 722 881
Imports 359 346 127 168 331 410 510 469 354 368 332 300 323
Eksports 402 320 430 329 344 245 332 291 314 353 417 359 507
Piegādes iekšējam tirgum 698 627 646 581 567 528 540 574 573 638 643 663 697
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Ieskaitot pārvades un sadales zudumus un enerģētikas sektora (NACE 35) elektroenerģijas patēriņu sava uzņēmuma vajadzībām.