Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas)

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas) - Rādītāji un Gads/ Mēnesis
2017M05 2017M06 2017M07 2017M08 2017M09 2017M10 2017M11 2017M12 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05
Bruto elektroenerģijas ražošana kopā 588 373 372 405 545 636 741 735 899 741 751 831 439
..hidroelektrostacijas 420 156 169 225 353 375 474 485 533 251 249 617 282
..koģenerācijas stacijas 160 205 195 167 181 243 255 232 351 484 492 202 151
..vēja elektrostacijas 8 12 8 13 11 18 12 18 15 6 10 12 6
Neto elektroenerģijas ražošana kopā 580 363 362 396 533 623 728 722 881 717 727 820 432
Imports 331 410 510 469 354 368 332 300 323 321 366 289 445
Eksports 344 245 332 291 314 353 417 359 507 391 413 528 306
Piegādes iekšējam tirgum 567 528 540 574 573 638 643 663 697 647 680 581 571
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Ieskaitot pārvades un sadales zudumus un enerģētikas sektora (NACE 35) elektroenerģijas patēriņu sava uzņēmuma vajadzībām.