Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība

BU06. Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados - Gads/ Ceturksnis, Rādītāji, Teritoriālā vienība un Skaits; platība
Pavisam
LATVIJA
Dzīvokļu skaits Platība, tūkst. m2
2015/3.ceturksnis 549 101.4
2015/4.ceturksnis 644 131.2
2016/1.ceturksnis 393 78.7
2016/2.ceturksnis 429 89.2
2016/3.ceturksnis 813 106.8
2016/4.ceturksnis 565 98.4
2017/1.ceturksnis 386 75.1
2017/2.ceturksnis 607 104.8
2017/3.ceturksnis 648 97.9
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi