Datoru, interneta un mājaslapas lietošana uzņēmumos, % no uzņēmumu attiecīgās grupas kopskaita

ITUG01. Datoru, interneta un mājaslapas lietošana uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā) - Gads, Griezumi un Dators / Internets / Mājaslapa
Pavisam
Dators Internets Mājaslapa
2011 95.4 92.2 53.4
2012 95.4 90.7 53.0
2013 97.4 94.2 55.7
2014 98.1 96.0 55.9
2015 98.2 96.8 59.0
2016 98.7 96.9 63.5
2017 98.8 98.7 62.9
Tabulā publicēta informācija par uzņēmumiem ar darbinieku skaitu 10 un vairāk.
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi