Būvniecības produkcijas pārmaiņas

BU02. Būvniecības produkcijas pārmaiņas pa būvju veidiem - Gads/ Ceturksnis, Būvju veidi un Bāzes periods
Būvniecība, pavisam
% pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kalendāri izlīdzināti dati
2015/3.ceturksnis 2.8 4.9
2015/4.ceturksnis -5.9 -6.2
2016/1.ceturksnis -15.2 -19.0
2016/2.ceturksnis -0.8 -19.0
2016/3.ceturksnis -1.0 -22.0
2016/4.ceturksnis 6.0 -11.8
2017/1.ceturksnis 4.1 8.4
2017/2.ceturksnis 5.8 15.9
2017/3.ceturksnis 6.4 25.0
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi