Būvniecības produkcijas apjoms (tūkst. EUR)

BU03. Būvniecības produkcijas apjoms, faktiskajās cenās, tūkst. euro - Gads/ Ceturksnis, Būvju veidi un Rādītāji
PAVISAM
Būvniecības produkcija ..jaunā būvniecība ..ēku un būvju remontdarbi
2015/4.ceturksnis 500 440.7 268 653.3 231 787.4
2016/1.ceturksnis 203 487.3 102 104.0 101 383.3
2016/2.ceturksnis 325 406.8 159 252.6 166 154.1
2016/3.ceturksnis 456 023.4 208 602.5 247 420.8
2016/4.ceturksnis 441 034.9 226 373.4 214 661.5
2017/1.ceturksnis 221 970.0 129 318.8 92 651.1
2017/2.ceturksnis 384 432.4 211 508.4 172 924.0
2017/3.ceturksnis 580 831.2 322 389.3 258 442.0
2017/4.ceturksnis 548 718.2 333 211.7 215 506.6
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi