Ar jūras transportu nosūtītās, saņemtās kravas Latvijas ostās (tūkst.t)

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās pa ceturkšņiem (tūkst. t) - Gads/Ceturksnis, Rādītāji un Ostas
Nosūtītas kravas Saņemtas kravas
Pavisam Rīga Ventspils Liepāja Mazās ostas Pavisam Rīga Ventspils Liepāja Mazās ostas
2015/1.ceturksnis 18 186.0 9 642.6 7 060.1 1 167.1 316.2 1 624.4 940.6 428.3 197.9 57.6
2015/2.ceturksnis 15 789.4 9 006.3 5 459.7 1 063.8 259.6 1 816.2 1 046.9 428.7 268.4 72.2
2015/3.ceturksnis 13 333.9 8 269.1 3 829.6 980.5 254.7 1 957.9 1 120.9 449.9 284.7 102.4
2015/4.ceturksnis 15 241.4 9 034.2 4 458.9 1 469.5 278.8 1 619.8 995.2 411.8 179.5 33.3
2016/1.ceturksnis 15 595.5 8 310.7 5 657.9 1 304.0 322.9 1 417.8 808.2 424.1 140.6 44.9
2016/2.ceturksnis 13 075.0 8 146.7 3 503.2 1 093.1 332.0 1 668.0 999.5 439.8 148.3 80.4
2016/3.ceturksnis 12 281.8 7 494.9 3 404.3 1 064.4 318.2 1 886.2 1 112.8 610.3 120.4 42.7
2016/4.ceturksnis 15 265.1 8 939.0 4 294.8 1 647.4 383.9 1 926.9 1 258.5 475.1 161.5 31.8
2017/1.ceturksnis 16 972.5 8 397.0 6 681.0 1 493.7 400.8 1 518.2 909.7 418.0 140.5 50.0
2017/2.ceturksnis 13 479.2 7 057.6 4 641.0 1 422.0 358.6 2 018.9 1 147.9 633.5 216.6 20.9
2017/3.ceturksnis 11 645.3 6 697.0 3 321.6 1 254.6 372.1 2 077.8 1 281.5 527.0 226.2 43.1
2017/4.ceturksnis 12 059.2 6 843.5 3 277.1 1 647.6 291.0 2 105.9 1 340.5 536.0 187.4 42.0
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi