Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs

TU03. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa ceturkšņiem - Gads/Ceturksnis un Rādītāji
Apkalpotie cilvēki Pavadītās naktis
2015/2.ceturksnis 577 565 1 081 895
2015/3.ceturksnis 782 013 1 503 406
2015/4.ceturksnis 419 364 830 929
2016/1.ceturksnis 366 041 738 482
2016/2.ceturksnis 612 948 1 153 478
2016/3.ceturksnis 862 320 1 622 617
2016/4.ceturksnis 462 334 902 020
2017/1.ceturksnis 397 441 784 945
2017/2.ceturksnis 694 169 1 318 112
2017/3.ceturksnis 964 076 1 856 215
2017/4.ceturksnis 521 652 991 657
2018/1.ceturksnis 454 227 885 158
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi