Publicētie preses ziņojumi par patēriņa cenu pārmaiņām

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par patēriņa cenu pārmaiņām


08.11.2016
Patēriņa cenu pārmaiņas 2016. gada oktobrī
08.12.2016
Patēriņa cenu pārmaiņas 2016. gada novembrī
11.01.2017
Patēriņa cenu pārmaiņas 2016. gada decembrī
10.02.2017
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada janvārī
08.03.2017
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada februārī
10.04.2017
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada martā
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada martā
10.05.2017
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada aprīlī