Atbilstoši likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" un MK noteikumiem Nr.981 "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu" avansa maksājuma aprēķināšanā izmanto patēriņa cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu. UIN avansa maksājumu aprēķinā izmantojamais patēriņa cenu indekss 2014. gada deklarācijai bija 100,2, bet 2015. gadam 100,3.

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas   Metadati

 

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas   Metadati

 

Mājokļa cenu pārmaiņas   Metadati

 

Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu pārmaiņas   Metadati

 


Saistītie rādītāji

Ražotāju cenu indeksi, būvniecības izmaksu indeksi → tēma Ražotāju cenas