Publicētie preses ziņojumi par nodarbinātību un bezdarbu

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par demogrāfiskiem rādītājiem


22.02.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 4. ceturksnī
22.05.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2018. gada 1. ceturksnī
15.08.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2018. gada 2. ceturksnī
15.11.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2018. gada 3. ceturksnī