Publicētie preses ziņojumi par nodarbinātību un bezdarbu

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par demogrāfiskiem rādītājiem


22.05.2017
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 1. ceturksnī
15.08.2017
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 2. ceturksnī
15.11.2017
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 3. ceturksnī