Publicētie preses ziņojumi par nodarbinātību un bezdarbu

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par demogrāfiskiem rādītājiem


19.02.2016
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2015.gada 4.ceturksnī un 2015.gadā
13.05.2016
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2016.gada 1.ceturksnī
12.08.2016
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2016.gada 2.ceturksnī
11.11.2016
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2016. gada 3. ceturksnī