Publicētie preses ziņojumi par nodarbinātību un bezdarbu

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par demogrāfiskiem rādītājiem


21.02.2017
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2016. gada 4. ceturksnī un 2016. gadā
22.05.2017
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 1. ceturksnī
15.08.2017
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 2. ceturksnī
15.11.2017
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 3. ceturksnī