Publicētie preses ziņojumi par nodarbinātību un bezdarbu

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par demogrāfiskiem rādītājiem


23.02.2016
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2015. gada 4. ceturksnī un 2015. gadā
18.05.2016
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2016. gada 1. ceturksnī
17.08.2016
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2016. gada 2. ceturksnī
16.11.2016
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2016. gada 3. ceturksnī