Publicētie preses ziņojumi par nodarbinātību un bezdarbu

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par demogrāfiskiem rādītājiem


15.11.2017
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 3. ceturksnī
23.02.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 4. ceturksnī
18.05.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2018. gada 1. ceturksnī
15.08.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2018. gada 2. ceturksnī
15.11.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2018. gada 3. ceturksnī