Publicētie preses ziņojumi par nodarbinātību un bezdarbu

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par demogrāfiskiem rādītājiem


13.05.2015
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2015.gada 1.ceturksnī
12.08.2015
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2015.gada 2.ceturksnī
11.11.2015
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2015.gada 3.ceturksnī
19.02.2016
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2015.gada 4.ceturksnī un 2015.gadā