Publicētie preses ziņojumi par nodarbinātību un bezdarbu

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par demogrāfiskiem rādītājiem


23.02.2017
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2016. gada 4. ceturksnī un 2016. gadā
18.05.2017
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 1. ceturksnī
17.08.2017
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 2. ceturksnī
16.11.2017
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 3. ceturksnī