Publicētie preses ziņojumi par nodarbinātību un bezdarbu

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par demogrāfiskiem rādītājiem


23.02.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 4. ceturksnī
18.05.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2018. gada 1. ceturksnī
15.08.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2018. gada 2. ceturksnī
15.11.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2018. gada 3. ceturksnī