Publicētie preses ziņojumi par nodarbinātību un bezdarbu

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par demogrāfiskiem rādītājiem


15.05.2014
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2014.gada 1. ceturksnī
14.08.2014
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2014.gada 2.ceturksnī
14.11.2014
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2014.gada 3.ceturksnī