Publicētie preses ziņojumi par nodarbinātību un bezdarbu

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par demogrāfiskiem rādītājiem


19.02.2015
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2014.gada 4.ceturksnī un 2014.gadā
13.05.2015
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2015.gada 1.ceturksnī
12.08.2015
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2015.gada 2.ceturksnī
11.11.2015
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2015.gada 3.ceturksnī