Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori - ikgadējie dati

Mājokļa apstākļi - ilgadējie dati

Veselības pašnovērtējums - ikgadējie dati

Materiālā nenodrošinātība - ikgadējie dati

Dzīves kvalitātes sistēmas rādītāji


CSP Datubāzes pamācība (2.2 MB)

2016. gada februārī un martā tika pārstrukturētas datubāzes īstermiņa statistikas tabulas. Turpmāk, atlasot vērtības, periodu rādītāji vairs netiks sakārtoti atsevišķi (gadi, ceturkšņi un mēneši), bet apvienoti vienā dimensijā (gads/ceturksnis vai gads/mēnesis). Laika dimensijas struktūra turpmāk tiks veidota atbilstoši PX datņu specifikācijai (skatīt timeval).