CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par mežsaimniecību ir arī pieejami Latvijas statistikas ikmēneša biļetenos un Statistikas gadagrāmatās. Izdevumi pieejami sadaļā E-publikācijas zem tēmas "Vispārīgā statistika".