Mežsaimniecība       Metadati

 


Saistītie rādītāji

Koku sugas Latvijas mežos → tēma Dabas resursi

Medījamo dzīvnieku skaits un medību sezonā nomedītie dzīvnieki → tēma Dabas resursi