Dati par uzbūvētajām dzīvojamām ēkām un dzīvokļiem tiek izmantoti, lai novērtētu jauno dzīvojamo ēku būvniecību Latvijas Republikas pilsētās un novados.

Definīcijas

Dzīvojamā māja ir ēka, kurā no kopējās platības vismaz pusi aizņem dzīvojamās telpas. Dzīvojamās ēkas kopējā platībā ietilpst gan dzīvojamo telpu (dzīvokļu, atsevišķu istabu, virtuvju un palīgtelpu), gan nedzīvojamo telpu, gan visu īpašnieku koplietotošanas telpu platība.

Par dzīvokli uzskata dzīvošanai visu gadu paredzētu telpu kompleksu, kas sastāv no vienas vai vairākām istabām un palīgtelpām, un tam ir tieša izeja uz ielu, kāpņu telpu vai kopējo koridoru. Palīgtelpas ir virtuves, gaiteņi, sanitārtehniskās telpas, vannas istabas, pieliekamais, iebūvētie skapji.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Uzbūvētās dzīvojamās ēkas
  • par 2017. gada 3. ceturksni
13.11.2017
Uzbūvētās dzīvojamās ēkas
  • par 2017. gada 2. ceturksni
11.08.2017
Uzbūvētās dzīvojamās ēkas
  • par 2017. gada 1. ceturksni
12.05.2017
Uzbūvētās dzīvojamās ēkas
  • par 2016.gada 4.ceturksni
13.02.2017
Uzbūvētās dzīvojamās ēkas
  • par 2016.gadu
13.02.2017

Gada dati tiek publicēti nākamā gada februārī. Mājokļi ikgadējie dati

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par būvniecību ir pieejami arī CSP izdotajās gadagrāmatās un ikmēneša biļetenos. Gadagrāmatas un ikmēneša biļeteni ir pieejami CSP mājaslapas sadaļā E-publikācijas zem tēmas "Vispārīgā statistika".

Klasifikācijas

Uzbūvēto jauno dzīvojamo ēku un dzīvokļu dati tiek publicēti, izmantojot:

  • Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK);
  • Būvju klasifikāciju (CC).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Dati par uzbūvētajām jaunajām dzīvojamām ēkām un dzīvokļiem tiek iegūti, veicot pilnu apsekojumu.

Datu avots ir CSP izstrādātā veidlapa Nr. 1-BA "Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā" un Būvniecības informācijas sistēma (BIS).

Datu apsekojums aptver republikas pilsētas un novadus: 110 novadu pašvaldības un 9 republikas nozīmes pilsētu domes.

Mājaslapas sadaļā Respondentiem/Veidlapas varat iepazīties ar apsekojumu veidlapām.

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Gada datus iegūst, saskaitot četru ceturkšņu rezultātus.

Datu precizēšana

Dati pēc publicēšanas netiek precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Uzbūvēto jauno dzīvojamo ēku un dzīvokļu gada dati ir pieejami no 1990. gada.

Uzbūvēto jauno dzīvojamo ēku un dzīvokļu ceturkšņa dati ir pieejami no 2000. gada.

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kvalitāte

Kvalitātes ziņojumus sagatavo saskaņā ar ES prasībām noteiktās statistikas jomās.

Kvalitātes ziņojumi sniedz detalizētu informāciju iekšējiem un ārējiem datu lietotājiem par sagatavoto datu kvalitāti un statistiskā produkta sagatavošanas posmiem. Kvalitātes ziņojumu tēmas ir pieejamas šeit.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Madara Liepiņa 67366953 daļas vadītājs Madara.Liepina@csb.gov.lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

27.01.2017.

Saistītās tēmas

Dzīvojamais fonds

Dzīvojamā fonda apsaimniekošana

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta