Privāto mājsaimniecību skaits apkopo datus par kopējo privāto mājsaimniecību skaitu Latvijā un sešos statiskajos reģionos. Sākot ar 2015. gadu, dati ir pieejami arī sadalījumā pēc republikas pilsētām un pēc laukiem/pilsētām.

Definīcijas

Dažādas organizācijas vai iestādes (slimnīcas, veco ļaužu aprūpes iestādes, klosteri, kazarmas, cietumi u.c.), kurās dzīvo personas, kurām šīs iestādes uz kādu laiku vai pastāvīgi nodrošina nepieciešamo patvērumu un iztiku, kā arī izglītības iestāžu dienesta viesnīcas.

Līdz 2014. gadam mājsaimniecību vidējais lielums aprēķināts, izmantojot lielāko mājsaimniecību apsekojumu datus. Datu sagatavošanā izmantota pieeja - privātā mājsaimniecība (mājsaimniecība) = vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz mājsaimniecības izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.

Sākot ar 2015. gadu mainīta privāto mājsaimniecību skaita un to lieluma aprēķina metodoloģija. Aprēķins veikts, pieņemot, ka viens mājoklis = viena mājsaimniecība. Kopējais privātajās mājsaimniecībās dzīvojošo personu skaits aprēķināts, izmantojot CSP veikto kopējo pastāvīgo iedzīvotāju skaita novērtējumu un informāciju no Iedzīvotāju reģistra un administratīvajiem datiem par personām kolektīvajās mājsaimniecībās.

Privāto mājsaimniecību vidējais lielums aprēķināts, izmantojot vienā privātā mājsaimniecībā dzīvojošo personu skaitu, atbilstoši Iedzīvotāju reģistram. Aprēķinā izmantotas tikai personas, kas iekļautas iedzīvotāju skaita novērtējumā.

 

2016. gada trešajā ceturksnī, realizējot projektu "Teritoriālās statistikas (galvenokārt pilsētas) iegūšana", pārskatīts esošais algoritms iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma – faktiskās dzīvesvietas aprēķināšanai. Algoritms papildināts, nodrošinot precīzāku iedzīvotāju skaita novērtējumu pagastos, novados, pilsētās un reģionos. Atbilstoši jaunajam algoritmam veikti pārrēķini rādītājiem uz 2016. gada sākumu, tai skaitā mājsaimniecību lielums un iedzīvotāju skaits privātajās mājsaimniecībās. Līdz ar to mājsaimniecību skaita un vidējā lieluma rādītāji reģionos nav salīdzināmi ar iepriekšējo gadu rādītājiem.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Privāto mājsaimniecību skaits un vidējais lielums
 • par 2018.gadu
03.08.2018
 • perioda sākumā

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Privāto mājsaimniecību skaits un vidējais lielums
 • par 2016.gadu
04.08.2017
Privāto mājsaimniecību skaits un vidējais lielums
 • par 2016.gadu
05.08.2016
 • perioda sākumā
Privāto mājsaimniecību skaits un vidējais lielums
 • par 2015.gadu
05.08.2015
 • perioda sākumā
Privāto mājsaimniecību skaits un vidējais lielums
 • par 2014.gadu
05.08.2014
 • perioda sākumā
Privāto mājsaimniecību skaits un vidējais lielums
 • par 2013.gadu
06.08.2013
 • perioda sākumā

Galīgie gada dati tiek publicēti augustā (izņemot 2012. gadu). Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas ikgadējie dati»

Klasifikācijas

Privāto mājsaimniecību skaita publicēšanā izmanto Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru.

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Līdz 2014. gadam privāto mājsaimniecību skaits tiek iegūts aprēķinu rezultātā, kas veikti, izmantojot vairākus datu avotus:

 • CSP apkopotās datu kopas: "Darbaspēka izlases apsekojums", "Mājsaimniecības budžeta apsekojums", "Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem" un "Augstskolas un koledžas";
 • Ieslodzījuma vietas pārvaldes dati par personām brīvības atņemšanas iestādēs;
 • Labklājības ministrijas dati par personām sociālās aprūpes iestādēs, vietu skaitu pašvaldību bezpajumtnieku patversmēs;
 • Slimību kontroles un profilakses centra dati par personām, kuras ilgstoši uzturas narkoloģijas un psihiatrijas slimnīcās;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par pastāvīgajiem iedzīvotājiem gada sākumā.
Privāto mājsaimniecību skaita aprēķina pamatvienība ir privātās mājsaimniecības. Tajā nav ietvertas kolektīvās mājsaimniecības.
Sākot ar 2015. gadu, mainīta privāto mājsaimniecību skaita un to lieluma aprēķina metodoloģija. Aprēķins veikts, pieņemot, ka viens privāts mājoklis = viena privāta mājsaimniecība
Izmantotie datu avoti:
 • CSP iedzīvotāju skaita novērtējums gada sākumā;
 • Pilsonības un migrācijas pārvaldes dati (atbilstoši personas adresei, informācija par personām kolektīvajās mājsaimniecībās);
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes dati par personām brīvības atņemšanas iestādēs.

Kopējais privātajās mājsaimniecībās dzīvojošo personu skaits aprēķināts, izmantojot CSP veikto kopējo pastāvīgo iedzīvotāju skaita novērtējumu un informāciju no Iedzīvotāju reģistra un Ieslodzījuma vietu pārvaldes datiem par personām kolektīvajās mājsaimniecībās.

Privāto mājsaimniecību vidējais lielums aprēķināts, izmantojot vienā privātā mājsaimniecībā dzīvojošo personu skaitu, atbilstoši Iedzīvotāju reģistram. Aprēķinā iekļautas tikai personas, kas iekļautas iedzīvotāju skaita novērtējumā.

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Līdz 2014. gadam privāto mājsaimniecību skaita aprēķināšanā tiek apkopoti dati par mājsaimniecību lielumu no lielākajiem CSP mājsaimniecību apsekojumiem ("Darbaspēka izlases apsekojums", "Mājsaimniecību budžeta apsekojums", "Kopienas statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem"). Aprēķinos tiek iegūts vidējais privātās mājsaimniecības lielums.

Sākot ar 2015. gadu mainīta privāto mājsaimniecību lieluma aprēķina metodoloģija. Aprēķins veikts, pieņemot, ka viens privāts mājoklis = viena privāta mājsaimniecība. Privāto mājsaimniecību vidējais lielums aprēķināts, izmantojot vienā privātā mājsaimniecībā dzīvojošo personu skaitu, atbilstoši Iedzīvotāju reģistram. Aprēķinā izmantotas tikai personas, kas iekļautas iedzīvotāju skaita novērtējumā.

Iedzīvotāju skaits privātajās mājsaimniecībās tiek aprēķināts – no kopējā iedzīvotāju skaita gada sākumā (atbilstoši CSP novērtējumam) tiek atņemts iedzīvotāju skaits kolektīvajās mājsaimniecībās. Sākot ar 2015. gadu iedzīvotāju skaits kolektīvajās mājsaimniecībās aprēķina, izmantojot informāciju no Iedzīvotāju reģistra un administratīvajiem datiem (laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam iedzīvotāju skaits kolektīvajās mājsaimniecībās aprēķināts, izmantojot 2011. gada tautas skaitīšanas datus). 

Datu precizēšana

Publicētie dati ir galīgi un netiek precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

No 1996. gada līdz 2014. gadam - salīdzināmi dati par privāto mājsaimniecību skaitu (dati no 2001. līdz 2010. gadam pārrēķināti atbilstoši 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem).

Sākot ar 2015. gadu mainīta privāto mājsaimniecību vidējā lieluma aprēķina metodoloģija, kā arī aprēķins veikts, pieņemot, ka viens privāts mājoklis = viena privāta mājsaimniecība.

2016. gada trešajā ceturksnī, realizējot projektu "Teritoriālās statistikas (galvenokārt pilsētas) iegūšana", pārskatīts esošais algoritms iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma – faktiskās dzīvesvietas aprēķināšanai. Algoritms papildināts, nodrošinot precīzāku iedzīvotāju skaita novērtējumu pagastos, novados, pilsētās un reģionos. Atbilstoši jaunajam algoritmam veikti pārrēķini rādītājiem uz 2016. gada sākumu, tai skaitā mājsaimniecību lielums un iedzīvotāju skaits privātajās mājsaimniecībās. Līdz ar to mājsaimniecību skaita un vidējā lieluma rādītāji reģionos nav salīdzināmi ar iepriekšējo gadu rādītājiem.

Kvalitāte

Kvalitātes ziņojumus sagatavo saskaņā ar ES prasībām noteiktās statistikas jomās.

Kvalitātes ziņojumi sniedz detalizētu informāciju iekšējiem un ārējiem datu lietotājiem par sagatavoto datu kvalitāti un statistiskā produkta sagatavošanas posmiem. Kvalitātes ziņojumu tēmas ir pieejamas šeit.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Sigita Šulca 67366806 vecākā metodikas eksperte Sigita [dot] Sulca [at] csb [dot] gov [dot] lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

01.03.2017.

Saistītās tēmas

Iedzīvotāju skaits un galvenie demogrāfiskie rādītāji

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta