Dati par nekustamā īpašuma pārdošanu tiek izmantoti, lai noskaidrotu pārdoto dzīvokļu vidējo pārdošanas darījumu vērtību, vienu un divu ģimeņu mājas apbūves zemes vidējo pārdošanas darījumu vērtību statistiskajos reģionos, republikas rajonos un pilsētās, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes vidējo pārdošanas darījumu vērtību laukos, statistiskajos reģionos un rajonos.

Definīcijas

Dzīvojamās istabas ir dzīvošanai paredzētas telpas, kuru platība ir vismaz 4 m². Dzīvojamās istabas ir guļamistabas, viesistabas, ēdamistabas, halles.

Dzīvojamo istabu skaitā neiekļauj virtuves.

Dzīvokļa kopējā platība sastāv no dzīvojamo un palīgtelpu (virtuves, koridori, sanitārie mezgli, vannas istabas, pieliekamās telpas u.c.) platību summas, kā arī apkurināmu un dzīvošanai visu gadu izmantojamu terašu, verandu un mansardu platības.

Dzīvokļa kopējā platībā neieskaita krāšņu un ēkas konstruktīvo elementu platību.

Par dzīvokli uzskata dzīvošanai visu gadu paredzētu telpu kompleksu, kas sastāv no vienas vai vairākām istabām un palīgtelpām, un tam ir tieša izeja uz ielu, kāpņu telpu vai kopējo koridoru. Palīgtelpas ir virtuves, gaiteņi, sanitārtehniskās telpas, vannas istabas, pieliekamais, iebūvētie skapji.

Pašvaldības izpildinstitūcijas vai valsts institūcijas noteikts un apstiprināts nekustamā īpašuma atļautais izmantošanas veids atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai un apstiprinātajiem apbūves noteikumiem.

Nekustamā īpašuma (dzīvoklis, zeme) pārdošana ir īpašuma atsavināšana, kad viena īpašnieka visas tiesības un pienākumus par maksu (darījuma summu) pārņem cits īpašnieks.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Gada dati par nekustamā īpašuma pārdošanu ir publicēti līdz 2009. gadam. Mājokļi ikgadējie dati

Ceturkšņu dati par nekustamā īpašuma pārdošanu ir publicēti līdz 2010. gadam. Mājokļi ceturkšņu dati

Klasifikācijas

Dati ir apkopoti un publicēti saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK) un Būvju klasifikāciju (CC).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Dati par nekustamā īpašuma pārdošanas darījumiem iegūti no Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas.

Dati aptver visas republikas pilsētas un rajonus.

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Vidējā darījuma summa tiek iegūta, dalot darījumu kopsummu ar darījumu skaitu.

Pārdoto dzīvokļu kopējās platības 1 m2 vidējo darījuma vērtību iegūst, dalot darījumu kopsummu ar attiecīgajos darījumos pārdoto dzīvokļu kopējo platību.

Pārdotās zemes platības 1 hektāra vidējo darījuma vērtību iegūst, dalot darījumu kopsummu ar attiecīgos darījumos pārdoto zemju kopplatību.

Datu precizēšana

Publicētie dati vairs netiek precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Gada dati par zemes vidējo darījumu vērtību statistiskajos reģionos un rajonos ir pieejami no 2002. līdz 2009. gadam.

Gada dati par pārdotajiem dzīvokļiem, vienu un divu ģimenes māju apbūves gabalu pārdošanu ir pieejami no 2004. līdz 2009. gadam.

Ceturkšņa dati par nekustamā īpašuma (zemes, dzīvokļu) pārdošanu ir pieejami no 2009. līdz 2010. gadam.

Citi salīdzinājumi

Latvijas Republikas Valsts zemes dienests

Latvijas Republikas Valsts zemes dienests savā mājaslapā publicē ēku (būvju) pārskata tabulas un grafikus sadaļā: Pārskati un statistika/ Tematiskie pārskati/ Būvju pārskati.

http://www.vzd.gov.lv/

Kvalitāte

Kvalitātes ziņojumus sagatavo saskaņā ar ES prasībām noteiktās statistikas jomās.

Kvalitātes ziņojumi sniedz detalizētu informāciju iekšējiem un ārējiem datu lietotājiem par sagatavoto datu kvalitāti un statistiskā produkta sagatavošanas posmiem. Kvalitātes ziņojumu tēmas ir pieejamas šeit.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ilgvars Kaparkalējs 67366969 daļas vadītājs Ilgvars.Kaparkalejs@csb.gov.lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

09.12.2014.

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta