Dati par mazumtirdzniecības uzņēmumiem tiek izmantoti, lai iegūtu mazumtirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumu, kā arī veikalu skaitu sadalījumā pēc platības, nodarbināto skaita un pēc darbības veida. 

Definīcijas

Mazumtirdzniecība ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) galvenokārt plašai sabiedrībai personiskam vai mājsaimniecības patēriņam vai izmantošanai, ko veic veikalos, kioskos, tirdzniecības vietās, tirgos, stendos u. tml., kā arī mazumtirdzniecība, ko veic uzņēmumi, kas izpilda tirdzniecību pa pastu, ielu pārdevēji un apkārtceļojošie sīktirgotāji, patērētāju kooperatīvi, izsoļu nami u. tml.

Saskaņā ar Vispārējo ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE 1.1. red.) mazumtirdzniecībā neietver degvielas mazumtirdzniecību degvielas uzpildes stacijās. 

Mazumtirdzniecības uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais darbības veids ir mazumtirdzniecība.

Mazumtirdzniecības uzņēmuma īpašumā esošie vai nomātie veikali, kur uzņēmums veic savu saimniecisko darbību.

Tās ir noteiktas tirdzniecības telpas, kurās iepērkas patērētāji.

Tirdzniecības platība ir preču pārdošanai un izstādīšanai izmantoto telpu platība.

Iekļauj: kopējo pircējiem pieejamo platību, ieskaitot pielaikošanas kabīnes, letes un skatlogu platību, platību aiz letes, ko izmanto pārdevēji.

Neiekļauj: biroju telpas, preču glabāšanas un sagatavošanas telpas, darbnīcas, kāpņu telpas, ģērbtuves un citas palīgtelpas.

Mazumtirdzniecības uzņēmuma īpašumā esošie vai nomātie tirdzniecības stendi un/vai kioski, kur uzņēmums veic savu saimniecisko darbību.

Pircēji parasti neieiet šo tirdzniecības vietu telpās, lai iepirktos, kā tas ir veikalu gadījumā.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Dati par mazumtirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumu tīklu, tirdzniecības veikalu sadalījumu pēc platības, nodarbināto skaita u. c. rādītājiem ir pieejami līdz 2008. gadam. Tirdzniecība un pakalpojumiikgadējie dati»

Klasifikācijas

Dati apkopoti saskaņā ar Vispārējo ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE 1.1. red.).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Piezīmes

Netiek apsekoti biroji, kas organizē preču izsūtīšanu klientiem, kas tās pasūtījuši internetā, pa telefonu vai pastu.

Pēc 2008. gada veidlapa Nr. 2-tirdzniecība "Pārskats par tirdzniecības un ēdināšanas tīklu" netiek apkopota un datubāzes netiek papildinātas.

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Dati iegūti izlases apsekojumā.

Datu avots ir CSP izstrādātā gada pārskata veidlapa Nr. 2-tirdzniecība "Pārskats par tirdzniecības un ēdināšanas tīklu" un Statistikas uzņēmumu reģistra dati.

Mājaslapas sadaļā Respondentiem/Veidlapas varat iepazīties ar apsekojumu veidlapām.

Katru gadu tiek apkopota informācija par tirdzniecības un ēdināšanas tīklu NACE 1.1. red. četru zīmju līmenī.

Mērķa populācija

Visi ekonomiski aktīvie uzņēmumi, kuru galvenais vai palīgdarbības veids saskaņā ar Vispārējo ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE 1.1. red.) ir mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus, motociklus un autodegvielu; individuālas lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts (NACE 52. nodaļa); automobiļu un motociklu pārdošana, apkope un remonts; autodegvielas mazumtirdzniecība (NACE 50. nodaļa), viesnīcas un restorāni (NACE 55. nodaļa).

Izlases apjoms

Uzņēmumi apsekojumam tiek atlasīti, izmantojot vienkāršo stratificēto gadījuma izlasi. Tie tiek stratificēti pēc darbības veida un apgrozījuma. Jo uzņēmumam lielāks apgrozījums, jo lielāka varbūtība šim uzņēmumam tikt iekļautam izlasē. Parasti apseko aptuveni 20% no kopējā uzņēmumu skaita.

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Dati ar matemātiskajām metodēm tiek vispārināti par valsti kopumā.

Datu precizēšana

Publicētie dati ir galīgi un netiek pārskatīti, izņemot gadījumus, kad tiek konstatētas būtiskas kļūdas uzņēmumu pārskatos.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati par mazumtirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumu tīklu ir pieejami no 1990. līdz 2008. gadam.

Dati par veikalu sadalījumu pa veidiem ir pieejami no 1995. līdz 2008. gadam.

Dati par veikalu sadalījumu pēc to platības ir pieejami no 1999. līdz 2008. gadam.

Dati par veikalu sadalījumu pēc nodarbināto skaita ir pieejami no 1998. līdz 2008. gadam.

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ieva Vanaga 67366738 daļas vadītāja Ina [dot] Leja [at] csb [dot] gov [dot] lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

22.09.2015.

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta