Dati raksturo lauksaimniecības produktu vidējās iepirkuma cenas un cenu izmaiņu indeksus, salīdzinot ar bāzes gadu.

Definīcijas

Vidējā vienošanās cena, par kuru Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) atzītās dzīvnieku kautuves iepērk lauksaimniecības dzīvniekus no audzētājiem Latvijā.

Vidējās vienošanās cenas, par kurām pieņemšanas un pārstrādes uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības iepērk graudus, pākšaugus, rapsi no lauku saimniecībām.

Indekss, kas raksturo lauksaimniecības produktu cenu līmeņa izmaiņas noteiktā laika periodā pret bāzes periodu. Aprēķinot kopējo lauksaimniecības produkcijas cenu indeksu, ņem vērā atsevišķu produktu vidējās svērtās cenas. Par svariem izmanto bāzes gada Lauksaimniecisko ekonomisko kontu aprēķinus.

Vidējā vienošanās cena, par kuru piena pieņemšanas un pārstrādes uzņēmumi iepērk svaigpienu no piena ražotājiem Latvijā.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Preses ziņojumi

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par lauksaimniecību, augkopību un lopkopību ir pieejami CSP izdotajās gadagrāmatās. Gadagrāmatas ir pieejamas CSP mājaslapas sadaļā E-publikācijas zem tēmas "Vispārīgā statistika".

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Lauku saimniecību struktūras apsekojums (2010., 2013. un 2016. gads) Lauku saimniecību struktūra Latvijā 2016. gadā 29.03.2018
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2016. gadā 25.08.2017
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība Latvijas lauksaimniecība, 2017 29.06.2017
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2015. gadā 02.09.2016
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība Latvijas lauksaimniecība, 2016 27.06.2016
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2014.gadā 01.09.2015
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība Latvijas lauksaimniecība, 2015 30.06.2015
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2013.gadā 18.08.2014
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība Latvijas lauksaimniecība, 2014 25.07.2014
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2012. gadā 23.08.2013
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība Latvijas lauksaimniecība, 2013 26.06.2013
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2011.gadā 30.08.2012
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2010.gadā 30.06.2011
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2009.gadā 30.06.2010
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2008. gadā 30.06.2009

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Piezīmes

Katrā nākamajā periodā var tikt veikta iepriekšējo datu korekcija.

Sakarā ar datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas specifiku, noapaļojot skaitļus, iespējamas nelielas atšķirības starp publicētajiem datiem un informācijas lietotāju veiktajiem aprēķiniem.

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Dati tiek iegūti, pielietojot aprēķinu metodi un izmantojot šādus datu avotus:

 • CSP izstrādātās statistikas pārskata veidlapas:
  • Nr. 21-ls "Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju";
  • Nr. 21-LS (augkopība) ‘’Pārskats par augkopības produktu pārdošanu’;
  • Nr. 1-puķes/stādi "Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu";
  • Nr. 5-iepirkums "Pārskats par linu produkcijas iepirkumu";
  • Nr. 1-iepirkums “Pārskats par graudu, pākšaugu, rapša iepirkumu”;
  • Nr. 11-iepirkums "Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu";
  • Nr. 3-ls “Lopkopība”;
  • Nr. 1-putnkopība  “Pārskats par putnkopību”
 • Lauksaimniecības datu centra dati no Piena ražotāju reģistra informācijas;
 • Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņošanas sistēmas informācija;
 •  Agroresursu un ekonomikas institūta dati par lauksaimniecības produktu cenām.

Mājaslapas sadaļā Respondentiem/Veidlapas varat iepazīties ar apsekojumu veidlapām.

Mērķa populācija

Lauksaimniecības produktu pieņemšanas un pārstrādes uzņēmumi un lauku saimniecības.

Visi Latvijas piena pieņemšanas un pārstrādes uzņēmumi, kuri iepērk pienu no lauku saimniecībām.

Visas Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) atzītās dzīvnieku kautuves, kuras iepērk lauksaimniecības dzīvniekus kaušanai no visu veidu saimniecībām Latvijā, kā arī sniedz kaušanas pakalpojumus.

Bāzes gads

Lauksaimniecības produkcijas cenu indeksiem - 2010. gads, 2015. gads.

Datu precizēšana

Statistikas datiem katrā nākamajā periodā var tikt veikta iepriekšējo datu korekcija.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati ir salīdzināmi no 2000. gada.

Starptautiski salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) savā mājaslapā publicē informāciju par lauksaimniecības produktu cenām un indeksiem Eiropas Savienības dalībvalstīs kopā un par katru valsti atsevišķi. To var atrast sadaļā Statistics/ Agriculture and fisheries/ Agriculture.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Anita Raubena 67366977 departamenta direktora vietnieks Anita.Raubena@csb.gov.lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

25.04.2018.

Saistītās tēmas

Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte, iegūta gaļa kautuvēs

Augkopības produktu iepirkums

Lauksaimniecības produktu iepirkuma cenas un cenu indeksi

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta