Dati par Latvijas saistītu uzņēmumu darbības rādītājiem ārvalstīs tiek izmantoti, lai iegūtu informāciju par šādu uzņēmumu skaitu, nodarbināto skaitu un to apgrozījumu ārvalstīs sadalījumā pa saimnieciskās darbības veidiem un valstīm.

Definīcijas

Ieņēmumi no preču vai pakalpojumu pārdošanas, par ko uzņēmums izrakstījis rēķinus. Neiekļauj pievienotās vērtības nodokli un citus nodokļus, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

Statistika, kas raksturo saistītu uzņēmumu darbību ārvalstīs, kurus kontrolē Latvijas juridiskas vai fiziskas personas. Tā ir statistika par Latvijas uzņēmumu filiāļu un meitasuzņēmumu darbību ārvalstīs.

Ārvalstu kontrole pastāv, ja kontrolējošā institucionālā vienība ir rezidents citā valstī, nevis tajā, kurā atrodas tās kontrolējamā institucionālā vienība.

Ir tāda institucionāla vienība, kas ir piederīga ārvalsts saistītu uzņēmumu kontroles ķēdei un ko nekontrolē neviena cita institucionālā vienība.

Lielu daudznacionālu uzņēmumu grupu gadījumā kontroles ķēde var būt gara un sarežģīta un aptvert vairākas valstis.

Ir tāds uzņēmums, kas ir rezidents valstī, kura apkopo informāciju, t. i., Latvijā, un ko kontrolē institucionāla vienība, kura neatrodas valstī, kas apkopo informāciju, vai arī tāds uzņēmums, kas nav rezidents valstī, kura apkopo informāciju, un ko kontrolē institucionāla vienība, kas ir rezidents valstī, kas apkopo informāciju.

Tā ir statistika, kas raksturo ārvalstu saistītu uzņēmumu vispārējo darbību.

Andora, Antigva un Barbuda, Angilja, Nīderlandes Antiļas (dati līdz 2010. gadam), Barbadosa, Bahreina, Bermudu Salas, Bahamu Salas, Beliza, Bonaire, Sintēstasiusa un Saba (dati, sākot no 2011. gada), Kirasao (dati no 2011. gada), Kuka Salas, Dominika, Grenāda, Gērnsija, Gibraltārs, Honkonga, Menas Sala, Džērsija, Jamaika, Sentkitsa un Nevisa, Kaimanu Salas, Libāna, Sentlūsija, Lihtenšteina, Libērija, Māršala Salas, Montserrata, Maldīvija, Nauru, Niue, Panama, Filipīnas, Sintmartēna, Nīderlandes daļa (dati no 2011. gada), Singapūra, Tērksas un Kaikosas Salas, Sentvinsenta un Grenadīnas, Britu Virdžīnas, ASV Virdžīnas.

27 Eiropas Savienības valstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Rumānija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Juridiskas un fiziskas personas, kas ražoja produkciju, sniedza pakalpojumus un/vai nodarbināja cilvēkus visā pārskata periodā vai tikai daļā no tā.

Ir nedalāms saimniecisko lēmumu pieņemšanas centrs, ko raksturo darbības vienveidība un lēmumu pieņemšanas autonomija attiecībā uz savu galveno funkciju īstenošanu.

Spēja noteikt uzņēmuma vispārējo politiku.

Kontrole pastāv, ja ieguldītājam tiešā vai netiešā veidā pieder vairāk nekā puse balsstiesību vai uzņēmuma daļu.

Tiešā kontrole – galvenā/kontrolējošā uzņēmuma tieša dalība uzņēmuma / juridiskās vienības pamatkapitālā.

Netiešā kontrole – uzņēmuma / juridiskās vienības kontrole caur citu uzņēmumu. 

Darbinieki ar darba vai uzņēmuma līgumu gan pamatdarbā, gan blakusdarbā, tai skaitā arī pašnodarbinātas fiziskas personas, darba devēji, strādājošie ģimenes locekļi un personas, kas veic uzņēmējdarbību un nenodarbina citus.

Par uzņēmumu uzskata jebkuru saimnieciskās darbības subjektu neatkarīgi no tā juridiskās formas.

Pie tiem pieder pašnodarbinātas personas un ģimenes uzņēmumi, kas nodarbojas ar amatniecību vai veic citu darbību, kā arī personālsabiedrības un apvienības, kas iesaistītas saimnieciskajā darbībā.

Visas valstis, izņemot Latviju un pārējās Eiropas Savienības valstis.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par iekšemes un starptautiskajiem uzņēmumiem ir pieejami CSP izdotajās gadagrāmatās un ikmēneša biļetenos.

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Vispārīgā statistika Latvija. Galvenie statistikas rādītāji, 2018 22.05.2018
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 24.01.2018
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/11 27.12.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs, 2017/10 23.11.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs, 2017/09 23.10.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/08 25.09.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/07 23.08.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/06 24.07.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/05 26.06.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/04 23.05.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/03 24.04.2017
Vispārīgā statistika Latvija. Galvenie statistikas rādītāji, 2017 21.04.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/02 23.03.2017
Vispārīgā statistika Latvijas statistikas gadagrāmata, 2016 24.02.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/01 23.02.2017

Klasifikācijas

Dati par Latvijas saistītu uzņēmumu darbības rādītājiem ārvalstīs tiek publicēti, izmantojot:

  • Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas 2. redakciju (NACE 2. red.);
  • Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodus (ISO 3166-1).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Datus par Latvijas saistītu uzņēmumu darbības rādītājiem ārvalstīs iegūst, veicot pilnu apsekojumu. Apsekojumā tiek izmantoti dati no:

  • CSP izstrādātā pārskata "Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību";
  • sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lursoft IT" Eiropas biznesa reģistra informācijas.

Mājaslapas sadaļā Respondentiem/Veidlapas varat iepazīties ar apsekojumu veidlapām.

Informācija tiek apkopota sadalījumā pa darbības veidiem pēc NACE 2. red. un valstīm, kur atrodas Latvijas uzņēmumu filiāles un meitasuzņēmumi.

Kontrole tiek noteikta, pamatojoties uz īpašumtiesībām kalendārā gada beigās.

Galīgā kontrolējošā institucionālā vienība var būt gan juridiska persona (uzņēmums, fonds, valsts institūcija, pašvaldību institūcija, banka u.c.) gan fiziska persona (privātpersona). Ja galīgā kontrole pieder juridiskai personai, tad atrašanās vietas valsts ir tā, kurā juridiskā persona ir iekļauta reģistrā (piemēram, Komercreģistrā). Ja galīgā kontrole pieder fiziskai personai, tad atrašanās vietas valsts ir personas pastāvīgā dzīvesvieta.

Uzņēmumu skaits ietver ekonomiski aktīvās Latvijas uzņēmumu filiāles un meitasuzņēmumus ārvalstīs.

Mērķa populācija

Ekonomiski aktīvie Latvijas uzņēmumi, kuriem ir meitasuzņēmumi vai filiāles ārvalstīs.

Izlases apjoms

Gads Latvijas saistītie uzņēmumi ārvalstīs
2013 299
2012 238
2011 225
2010 160
2009 126
2008 135

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Rādītāji tiek aprēķināti no uzņēmumu iesniegtajiem pārskatiem.

Apgrozījums ir peļņas vai zaudējumu aprēķina postenis – "neto apgrozījums" bez kārtējām subsīdijām un pašnodarbināto fizisko personu ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

Nodarbināto personu skaitu izsaka kā gada vidējo rādītāju.

Datu precizēšana

Publicētie dati ir galīgi un netiek pārskatīti, izņemot gadījumus, kad tiek konstatētas būtiskas kļūdas uzņēmumu pārskatos.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati par Latvijas saistītu uzņēmumu rādītājiem ārvalstīs ir pieejami no 2008. gada.

Starptautiskie salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) mājaslapā tiek publicēti ārvalstu saistītu uzņēmumu statistikas rādītāji par Eiropas Savienības valstīm. Sadaļā: Statistics/Industry, trade and services/Structural Business Statistics/Database/Foreign affiliates of EU enterprises - outward FATS (fats_out).

http://ec.europa.eu/eurostat

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kvalitāte

Kvalitātes ziņojumus sagatavo saskaņā ar ES prasībām noteiktās statistikas jomās.

Kvalitātes ziņojumi sniedz detalizētu informāciju iekšējiem un ārējiem datu lietotājiem par sagatavoto datu kvalitāti un statistiskā produkta sagatavošanas posmiem. Kvalitātes ziņojumu tēmas ir pieejamas šeit.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ilona Kallione 67366893 daļas vadītājs Ilona.Kallione@csb.gov.lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

11.09.2015.

Saistītās tēmas

Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji Latvijā

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta