Dati par dzīvokļu privatizāciju un namīpašumu denacionalizāciju tiek izmantoti, lai noskaidrotu privatizēto dzīvokļu skaitu statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos, kā arī lai iegūtu ziņas par denacionalizētu ēku un dzīvokļu skaitu, to platību un īpašumu atguvušo īpašnieku skaitu.

Definīcijas

Dzīvokļu nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai ("paātrinātā privatizācija") notiek gadījumos, kad pašvaldība nav uzsākusi dzīvojamās mājas privatizāciju un īrnieki vēlas iegūt īpašumā savus īrētos dzīvokļus līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

Pēc dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas dzīvokļu īpašniekiem, kuri saņēmuši īpašuma tiesības pirms dzīvojamās mājas privatizācijas, privatizētais dzīvoklis jāreģistrē zemesgrāmatā.

Dzīvokļu privatizācija ir darbību kopums, kuru rezultātā fiziskās un juridiskās personas iegūst zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz valsts vai pašvaldību daudzdzīvokļu mājās esošajiem dzīvokļiem.

Namīpašumu denacionalizācija ir process, kurā likumīgajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno īpašuma tiesības uz agrāk nacionalizētajiem īpašumiem.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Dati par dzīvokļu privatizāciju ir publicēti līdz 2006. gadam. Mājokļi ikgadējie dati»

Dati par namīpašumu denacionalizāciju ir publicēti līdz 2002. gadam. Mājokļi ikgadējie dati»

Klasifikācijas

Dati ir apkopoti un publicēti saskaņā ar Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK, 2005).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Dati par namīpašumu denacionalizāciju tika iegūti pilnā apsekojumā. Datu avots bija CSP izstrādātā ceturkšņa pārskata veidlapa Nr. 3-dzīvojamais fonds "Pārskats par namīpašumu denacionalizācijas gaitu", iegūstot datus par iesniegto pieteikumu skaitu, atdoto māju un dzīvokļu skaitu, atgūto namīpašumu īpašnieku skaitu un viņu pastāvīgo dzīvesvietu.

Dati par dzīvokļu privatizāciju tika iegūti no Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras (likvidēta 2010.gada 1.jūlijā).

Mērķa populācija

Namīpašuma denacionalizācijas un dzīvokļu privatizācijas datus iesniedza visas pilsētu un rajonu pašvaldības.

Datu precizēšana

Publicētos datus vairs neprecizē.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati par namīpašumu denacionalizāciju ir pieejami no 1992. līdz 2002. gadam.

Dati par dzīvokļu privatizāciju ir pieejami no 1996. līdz 2006. gadam.

Kvalitāte

Kvalitātes ziņojumus sagatavo saskaņā ar ES prasībām noteiktās statistikas jomās.

Kvalitātes ziņojumi sniedz detalizētu informāciju iekšējiem un ārējiem datu lietotājiem par sagatavoto datu kvalitāti un statistiskā produkta sagatavošanas posmiem. Kvalitātes ziņojumu tēmas ir pieejamas šeit.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ilgvars Kaparkalējs 67366969 daļas vadītājs Ilgvars.Kaparkalejs@csb.gov.lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

09.12.2014.

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta