Dati par datoru un interneta pieejamību un lietošanu mājsaimniecībās tiek izmantoti, lai iegūtu kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par datoru un interneta lietošanu mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū.

Definīcijas

Bezvadu tīkls (Wi-Fi) ir interneta piekļuves veids, kurš datora pieslēgšanos internetam nodrošina izmantojot radio signālus, nevis vadus. Parasti šo tīkla veidu sauc par "Wi-Fi" un signālu nodrošina bezvadu tīkla maršrutētāji.

Datorvīruss ir ļaunprātīga datorprogramma, kas radīta, lai izraisītu nevēlamus efektus datorsistēmā.

Domēnsagroze ir vietne, kas izskatās tāpat kā lietotājam zināmā vai izmantojama, kur tiek jautāts ievadīt lietotāja vārdu un paroli, bankas konta vai kredītkartes datus, kas vēlāk var tikt izmantoti ļaunprātīgiem nolūkiem.

DSL (Digital Subscriber Line) ir platjoslas interneta pieslēguma veids, kas savienojumu ar internetu nodrošina izmantojot fiksēto tālruņa līniju. Atšķirībā no iezvanpieejas, šis pieslēguma veids ir pastāvīgs un tam nav nepieciešama iezvanīšanas darbība.

GPRS (General Packet Radio Systems ) ir mobilā interneta pieslēguma veids, kas ļauj piekļūt internetam šaurjoslas frekvenču zonā.

Iezvanpieeja ir interneta pieslēguma veids, kas savienojumu ar internetu nodrošina izmantojot fiksēto tālruņa līniju (modemu), caur kuru ar zvana palīdzību tiek veikta pieslēgšanās internetam.

Kabeļinternets ir interneta pieslēguma veids, kas savienojumu ar internetu nodrošina izmantojot kabeļtelevīzijas tīklus vai antenas, dati tiek pārraidīti tāpat kā ar DSL tehnoloģiju, izmantojot esošos vara kabeļus.

Ļaunprātīgā koda programmatūra ir programma, kas tiek izmantota, lai traucētu datora darbību, ievāktu slepenu informāciju, piekļūtu privātām datorsistēmām bez tās lietotāju piekrišanas un bojātu datorsistēmu.

Mākoņdatošanas pakalpojumi ir pakalpojumi, kas piedāvā iespēju uzglabāt datus uz cita servera esošās glabātuvēs, kuras sauc par "mākoņiem". Internets nodrošina pieeju šīm glabātuvēm, kā arī sniedz iespēju koplietot tur esošos datus ar citiem cilvēkiem. Atsevišķu mākoņpakalpojumu veidos ir iespēja šos datus arī rediģēt. Piemēri šādiem mākoņpakalpojumiem ir Google piedāvātais e-pasta pakalpojums gmail.com un dokumentu rediģēšanas vietne docs.google.com, tāpat kā mākoņdatošanas piemērs ir DropBox, failiem.lv un citi.

Mobilais internets ir pakalpojums tiem mobilo telefonu lietotājiem, kuru telefonā nodrošināta pieeja pieslēgties internetam. Atšķirībā no datoriem, mobilais internets ir interneta pieslēgumu veids, kas izmanto mobilo sakaru operatora izveidoto mobilā interneta tīklu, kas ļauj pieslēgties internetam bez tiešā savienojuma.

Optiskais internets ir interneta pieslēguma veids, kas savienojumu ar internetu nodrošina izmantojot optiskās šķiedras kabeļus, pa kuriem dati tiek vadīti izmantojot lāzeru vai gaismu izstarojošas diodes.

Pirkumu veikšana internetā ir preču vai pakalpojumu pasūtīšana internetā neatkarīgi no apmaksas vai preču piegādes veida.

Planšetdators ir pārnēsājams dators ar viedtālruņiem raksturīgu operētājsistēmu (Android, iOS), kam piekļuve internetam iespējama gan izmantojot sim karti, gan bezvadu interneta tīklus. Informācijas ievadei un datora pārvaldīšanai tiek izmantots skārienjūtīgais ekrāns, kas parasti ir lielāks nekā standarta viedtālruņiem.

Platjoslas pieslēgumi ir interneta pieslēgumu veidi (DSL, kabeļinternets, optiskais internets un citi), kas nodrošina ātrāku datu pārraidi, kā arī piekļuvi internetam tiešsaistes režīmā.

Pretvīrusu aizsardzības programmatūra ir programma, kas pārbauda datoru, atrod datorvīrusus un atbrīvo no tiem, tās galvenais mērķis pasargāt no personisko datu zuduma, datora bojāšanas, personas identitātes zādzībām un krāpšanas.

Satelīta internets ir interneta pieslēguma veids, kas savienojumu ar internetu nodrošina izmantojot satelīta signālu, pārsvarā izmantots apvidos, kuros nav pieejami citi interneta pieslēgšanas veidi.

Ugunsmūris ir programma, kas var ierobežot un apturēt neatļautu cilvēka vai sistēmu piekļuvi datoram, tas tiek uzstādīts datorā, lai to pasargātu no citu lietotāju attālinātas nesankcionētas piekļuves datoram un tajā esošajai informācijai, kā arī pasaragātu datoru no datorvīrusiem un citām nevēlamām lietām.

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) ir trešās paaudzes (3G) mobilā tehnoloģija, kas ļauj piekļūt internetam platjoslas frekvenču zonā. Atšķirībā no GPRS, tā ir ar lielāku datu pārraides ātrumu.

USB modems ir zibatmiņa, kurā iestrādātā tehnoloģija ļauj pieslēgties internetam gan izmantojot portatīvo datoru, gan galda datoru. Papildus piekļuvei internetam tas var darboties arī kā atmiņas karšu lasītājs.

Valsts vai pašvaldību elektroniskie pakalpojumi ir pakalpojumi, kas pieejami valsts vai pašvaldības iestāžu mājaslapās un kurus iedzīvotāji var izmantot, lai:
 • iesniegtu dažādus dokumentus elektroniski (piemēram,  iesniegtu nodokļu deklarāciju, paziņotu par dzīvesvietas maiņu);
 • uzzinātu informāciju par iedzīvotāju tiesībām (piemēram, sociālajiem pabalstiem, jaunumiem likumdošanā);
 • uzzinātu aktuālo informāciju par personīgajiem dokumentiem (piemēram, identifikācijas karte, dzimšanas apliecība);
 • iegūtu informāciju par valsts izglītības pakalpojumiem (piemēram, bibliotēkas, reģistrēšanās iespējas bērnudārzos, skolās vai citās mācību iestādēs);
 • iegūtu informāciju par valsts veselības pakalpojumiem (piemēram, slimnīcu pakalpojumi).

Viedtālrunis ir mobilais telefons, kas papildināts ar datoram līdzīgām funkcijām, ieskaitot pieeju internetam izmantotjot Wi-Fi un mobilā interneta pārklājuma tīklus, e-pasta servisu, dokumentu rediģēšanu, kā arī kameru un GPS funkciju. Pie viedtālruņiem pieskaita arī jaunākos plaukstdatorus (PDA) ar papildu mobilā tālruņa funkcijām.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās
 • par 2016.gadu
19.10.2016
 • perioda sākumā
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās
 • par 2015.gadu
01.10.2015
 • perioda sākumā
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās
 • par 2014.gadu
01.10.2014
 • perioda sākumā
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās
 • par 2013.gadu
15.10.2013
 • perioda sākumā
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās
 • par 2012. gadu
12.04.2013
 • precizētie dati

Preses ziņojumi

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībās ir publicēti arī CSP izdotajās gadagrāmatās un ikmēneša biļetenos. Izdevumi pieejami mājaslapas sadaļā "E-publikācijas" zem tēmas "Vispārīgā statistika".

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana mājsaimniecībās 2017. gadā 30.11.2017
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana mājsaimniecībās 2016. gadā 16.12.2016
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana mājsaimniecībās 2015.gadā 07.12.2015
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana mājsaimniecībās 2014.gadā 10.12.2014
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana mājsaimniecībās 2013.gadā 07.11.2013
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana mājsaimniecībās 2012.gadā 04.12.2012
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū 2007.gadā 30.06.2007

Klasifikācijas

Dati tiek apkopoti un publicēti saskaņā ar vairākām klasifikācijām:

 • Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK);
 • Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas sistēmas klasifikatoru;
 • Adrešu klasifikatoru;
 • Starptautiskās standartizētās profesiju klasifikācijas Eiropas Savienības variantu (ISCO-88 (COM));
 • Starptautisko standartizētās standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Dati tiek iegūti, veicot apsekojumu par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietošanu mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū.

Datu avoti ir CSP izstrādātā veidlapa Nr. IKT-personas "Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās".

Apsekojumā ir iekļauti jautājumi, kas attiecas uz personām, kā arī daži jautājumi par mājsaimniecību kopumā.

Mājaslapas sadaļā Respondentiem/Veidlapas varat iepazīties ar apsekojumu veidlapām.

Dati par mājsaimniecībām ir sadalīti pēc mājsaimniecību demogrāfiskā tipa, ienākumu līmeņa un pa statistiskajiem reģioniem.

Dati par IKT lietošanu iedzīvotāju vidū doti sadalījumā pēc nodarbinātības, vecuma grupām, dzimuma, izglītības līmeņa un pa statistiskajiem reģioniem. Lai atspoguļotu IKT statistikas rādītāju atšķirības mājsaimniecībās ar dažādu ienākumu līmeni, tiek izmantotas ienākumu kvartiles.

Mērķa populācija

Apsekojums aptver personas vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

Izlases apjoms

Apsekojumā izlase ir jaukta tipa dizaina izlase:

1) Izlases CAPI (klātienes intervijām) daļa ir veidota kā divpakāpju izlase, kur pirmajā pakāpē atlasīti iecirkņi, izmantojot stratificētas sistemātiskas izlases veidošanas principus. Iecirkņi ir iedalīti 16 stratās, kas veidotas izmantojot  teritoriālās (Rīga, lielpilsētas, mazpilsētas, lauku teritorijas) un statistisko reģionu (Rīga, Pierīga, Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Latgale) grupu apvienojumu.

Izlases otrajā pakāpē atlasītas ir personas, izmantojot vienkāršas gadījuma izlases veidošanas principus.

2) Izlases CATI (telefonintervijām) daļa ir veidota kā stratificēta vienkārša gadījuma izlase, kur atlasītas personas. Personas iedalītas 36 stratās, kas veidotas, kā vecuma grupu (16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74) un statistisko reģionu (Rīga, Pierīga, Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Latgale) apvienojums.

Gads

Izlasē iekļautās mājsaimniecības

Respondējošās

Mājsaimniecības

Personas

2016 10 998 (personas) ... 6 955
2015 5 496 3 310 6 303
2014 5 492 2 970 4 980
2013 5 488 3 416 5 994
2012 5 498 3 319 6 064
2011 5 498 3 877 7 238
2010 5 502 3 628 6 754
2009 5 487 3 907 7 790
2008 5 503 3 737 7 531

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

No izlasē iekļautajiem respondentiem iegūtā informācija tiek vispārināta, izmantojot katrai izlases vienībai piešķiros svarus.

Detalizētāka datu aprēķinu, svaru veidošanas informācija atrodama šeit, meklējot pēc projekta Pakalpojumi un tēmas Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās.

Datu precizēšana

Publicētajiem datiem nav paredzēta koriģēšana.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Salīdzināmi dati par datoru un interneta lietošanu mājsaimniecībās ir pieejami no 2004. gada.

Starptautiski salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) apkopo un savā mājaslapā publicē datus par Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībās un uzņēmumos Eiropas Savienības valstīs un katrā valstī atsevišķi. Šos datus var atrast sadaļā: Statistics/Industry, trade and services/Information society/Database.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds

Uzvārds

Telefona numurs

Amats

E-pasts

Aiva

Grinšpone

+371 67366664

vecākā referente

Aiva.Grinšpone [at] csb [dot] gov [dot] lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

18.10.2016.

Saistītās tēmas

Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi

Privāto mājsaimniecību skaits

Uzņēmumu izdevumi informācijas un komunikāciju tehnoloģijām

Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercija

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta