Dati par ceļu satiksmes negadījumiem (CSN) tiek izmantoti, lai noteiktu ceļu satiksmes negadījumu, CSN bojāgājušo cilvēku un CSN ievainoto personu skaitu sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām, CSN bojāgājušo cilvēku un CSN ievainoto personu skaitu sadalījumā pēc vecuma, satiksmes dalībnieka statusa, dzimuma.

Definīcijas

Ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskās vai juridiskās personas mantai vai videi, kā arī citā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana, noticis negadījums, kurā iesaistīts transportlīdzeklis.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Ceļu satiksmes negadījumi
  • par 2018. gada 2. ceturksni
03.09.2018
Kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi
  • par 2018. gada 2. ceturksni
03.09.2018
Ceļu satiksmes negadījumi
  • par 2018. gada 3. ceturksni
03.12.2018
Kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi
  • par 2018. gada 3. ceturksni
03.12.2018

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi
  • par 2018. gada 1. ceturksni
05.06.2018
Ceļu satiksmes negadījumi
  • par 2018. gada 1. ceturksni
05.06.2018
Ceļu satiksmes negadījumi
  • par 2017.gadu
14.05.2018
Kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi
  • par 2017. gada 4. ceturksni
02.03.2018
Ceļu satiksmes negadījumi
  • par 2017. gada 4. ceturksni
02.03.2018

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par transporta rādītājiem ir pieejami arī CSP izdotajos ikmēneša biļetenos un gadagrāmatās. Ikmēneša biļeteni un gadagrāmatas ir pieejamas sadaļā "E-publikācijas" zem tēmas "Vispārīgā statistika".

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Transports Transports Latvijā, 2017 25.08.2017
Transports Transports Latvijā, 2016 25.08.2016
Transports Transports Latvijā, 2015 07.08.2015
Transports Transports Latvijā, 2014 22.07.2014
Transports Transports Latvijā, 2013 12.08.2013
Lidostas un ostu darbība Ostu un lidostas darbības rezultāti 2010-04 31.12.2010
Lidostas un ostu darbība Ostu un lidostas darbības rezultāti 2010-03 30.09.2010
Lidostas un ostu darbība Ostu un lidostas darbības rezultāti 2010-02 30.06.2010
Lidostas un ostu darbība Ostu un lidostas darbības rezultāti 2010-01 31.03.2010
Lidostas un ostu darbība Ostu un lidostas darbības rezultāti 2009-04 31.12.2009
Lidostas un ostu darbība Ostu un lidostas darbības rezultāti 2009-03 30.09.2009
Lidostas un ostu darbība Ostu un lidostas darbības rezultāti 2009-02 30.06.2009
Lidostas un ostu darbība Ostu un lidostas darbības rezultāti 2009-01 31.03.2009
Kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi Kravu pārvadājumi ar autotransportu (1997. - 2006.gads) 30.06.2007

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Piezīmes

Dati ir tikai par tiem ceļu satiksmes negadījumiem, kuros ir cietušie.

Līdz 2003. gadam par bojā gājušajiem ceļu satiksmes negadījumos uzskata tos, kuri miruši negadījuma vietā vai 7 dienu laikā pēc negadījuma. No 2004. gada par bojā gājušajiem uzskata tos, kas miruši negadījuma vietā vai 30 dienu laikā pēc negadījuma.

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Dati tiek iegūti no VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" sniegtās informācijas.

Iegūtie dati aptver visu valsti. Dati par ceļu satiksmes negadījumu skaitu, ievainoto skaitu un bojā gājušo skaitu ir pieejami arī pa republikas pilsētām un reģioniem.

Datu precizēšana

Publicētie gada dati ir galīgi un netiek precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati par ceļu satiksmes negadījumu skaitu ir pieejami no 1990. gada.

Starptautiskie salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) apkopo un savā mājaslapā publicē gada datus par transportu Eiropas Savienības valstīs kopumā, kā arī par katru valsti atsevišķi. Tos var atrast sadaļā: Statistics/ Browse/Search database/ Transport.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Citi salīdzinājumi

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" savā mājaslapā publicē detalizētāku informāciju par ceļu satiksmes negadījumiem. To var atrast sadaļā: Statistika/ Ceļu satiksmes negadījumi.

https://www.csdd.lv/csdd/statistika

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Edīte Miezīte 67366810 daļas vadītājs Edite.Miezite@csb.gov.lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

01.06.2017.

Saistītās tēmas

Reģistrēto transportlīdzekļu skaits

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta