Lauksaimniecības skaitīšanu īsa vēsture Latvijā

Lauksaimniecības skaitīšanas ir valsts mēroga pasākumi, kas dod iespēju iegūt visplašāko informāciju lauksaimniecībā notiekošo procesu analīzei un veidot attīstības projektus nākotnei. Ekonomiski stabilas valstis, kurās lauksaimniecība ieņem nozīmīgu vietu, regulāri organizē šādas skaitīšanas.

Pirmās brīvvalsts laikā Latvijā tika veiktas sešas lauksaimniecības skaitīšanas:

  • 1920.gada lauksaimnieciskā skaitīšana, kas noritēja reizē ar pirmo tautas skaitīšanu;
  • 1923.gada lauksaimnieciskā skaitīšana; 
  • 1929.gada vispārējā lauksaimniecības skaitīšana; 
  • 1935.gada vispārīgā sējumu un mājlopu skaitīšana; 
  • 1937.gada lauksaimniecības skaitīšana;
  • 1939.gada vispārīgā lauksaimniecības skaitīšana–visplašākā, kuras datus pilnībā neapkopoja, jo darbu pārtrauca karš.

Pēckara gados, Latvijai atrodoties PSRS sastāvā, tika organizētas atsevišķi lauksaimniecības kultūru sējumu skaitīšanas, mājlopu skaitīšanas un augļu dārzu skaitīšanas.

Pateicoties valdības piešķirtajam finansējumam, starptautisko ekspertu metodoloģiskajam atbalstam, 2001. gadā Latvijā bija iespējams veikt lauksaimniecības skaitīšanu, kura bija pirmā kopš Latvija valstiskās neatkarības atjaunošanas. Tā kā tajā periodā Latvijas mērķis bija kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti un vienlaicīgi sekmīgi attīstīt lauksaimniecības nozari, tad, izstrādājot lauksaimniecības skaitīšanas metodoloģiju un programmu, tika ievērotas Eiropas Savienības (ES) likumdošanas un vietējo informācijas lietotāju prasības.

2001. gada lauksaimniecības skaitīšanas mērķis bija iegūt visaptverošu informāciju par lauku saimniecību skaitu, zemes izmantošanu, mājlopu un mājputnu skaitu, saimniecību būvēm un tehniku, ražošanas un sociālo infrastruktūru, nodarbinātajiem saimniecībās, saimniecību palīgnozarēm, noteikt lauku saimniecību specializāciju un ekonomiskos lielumus.

ES likumdošanas prasības nosaka, ka lauksaimniecības skaitīšanas dalībvalstīs ir jāveic ik pēc 10 gadiem, bet starp skaitīšanām reizi divos gados ir jāveic Lauku saimniecību struktūras apsekojums. Latvijā Lauku saimniecību struktūras apsekojums tika veikts 2003., 2005. un 2007. gadā.

Nākamā lauksaimniecības skaitīšana tiks veikta 2010. gadā, un turpmākajā desmitgadē reizi 3 gados (2013. un 2016. gadā) notiks Lauku saimniecību struktūras apsekojums.