Publicētie preses ziņojumi par lauksaimniecību

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par lauksaimniecību


16.02.2017
Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un vidējā ražība 2016. gadā
Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un vidējā ražība 2016. gadā
17.03.2017
Galvenie lopkopības rādītāji 2016. gadā
Galvenie lopkopības rādītāji 2016.gadā
20.04.2017
2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma 1. provizoriskie rezultāti
28.04.2017
Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 2016.gadā
15.09.2017
2016.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma 2. provizoriskie rezultāti
20.12.2017
2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma galīgie rezultāti