Publicētie preses ziņojumi par lauksaimniecību

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par lauksaimniecību


28.12.2017
2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma galīgie rezultāti
16.02.2018
Lauksaimniecības kultūru sējumu platības un ražība 2017. gadā
22.03.2018
Galvenie lopkopības rādītāji 2017. gadā