Augkopība - mēnešu dati   ikgadējie dati

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji - ikgadējie dati»

Lauku saimniecību struktūra - 2003., 2005.un 2007.gada apsekojumu dati»

2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojums:

Lopkopība - mēnešu dati»   ikgadējie dati»

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti - 2001.g.dati»

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti - 2010.g.dati»


CSP Datubāzes pamācība (2.2 MB)

2016. gada februārī un martā tika pārstrukturētas datubāzes īstermiņa statistikas tabulas. Turpmāk, atlasot vērtības, periodu rādītāji vairs netiks sakārtoti atsevišķi (gadi, ceturkšņi un mēneši), bet apvienoti vienā dimensijā (gads/ceturksnis vai gads/mēnesis). Laika dimensijas struktūra turpmāk tiks veidota atbilstoši PX datņu specifikācijai (skatīt timeval).