Agro-vides rādītāji - ikgadējie dati»

Augkopība - ceturkšņu dati»   ikgadējie dat

Lauksaimniecības cenas un indeksi - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dat

Lauku saimniecību struktūra - 2003., 2005.un 2007.gada apsekojumu dati»

Lauku saimniecību struktūra - 2010. un 2013. gada dati:

Lopkopība - mēnešu/ ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti - 2001.g.dati»

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti - 2010.g.dati»


CSP Datubāzes pamācība (2.2 MB)

2016. gada februārī un martā tika pārstrukturētas datubāzes īstermiņa statistikas tabulas. Turpmāk, atlasot vērtības, periodu rādītāji vairs netiks sakārtoti atsevišķi (gadi, ceturkšņi un mēneši), bet apvienoti vienā dimensijā (gads/ceturksnis vai gads/mēnesis). Laika dimensijas struktūra turpmāk tiks veidota atbilstoši PX datņu specifikācijai (skatīt timeval).