Konjunktūras rādītāji – Galvenie rādītāji

Konfidences rādītāji     Metadati

 

Konjunktūras un patērētāju apsekojumu dati kalpo ekonomiskai (biznesa ciklu) analīzei un īstermiņa prognozēšanai. Konjunktūras rādītāju galvenā priekšrocība ir rezultātu ieguves vienkāršība un ātrums.