Datoru un interneta lietošana - iedzīvotāji»  mājsaimniecības»  uzņēmumi»  arhīvs»

 

E-komercija - iedzīvotāji»  uzņēmumi»

 

IKT drošība - iedzīvotāji»  uzņēmumi»

 

IKT sektora statistika - uzņēmumi»

 

IKT speciālisti un e-prasmes - iedzīvotāji»  uzņēmumi»

 

Interneta izmantošana sadarbībai ar valsts un pašvaldības institūcijām- iedzīvotāji»  arhīvs»

 

Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana - iedzīvotāji»  uzņēmumi»

 

Uzņēmumu IKT izdevumi - uzņēmumi»


CSP Datubāzes pamācība (2.2 MB)

2016. gada februārī un martā tika pārstrukturētas datubāzes īstermiņa statistikas tabulas. Turpmāk, atlasot vērtības, periodu rādītāji vairs netiks sakārtoti atsevišķi (gadi, ceturkšņi un mēneši), bet apvienoti vienā dimensijā (gads/ceturksnis vai gads/mēnesis). Laika dimensijas struktūra turpmāk tiks veidota atbilstoši PX datņu specifikācijai (skatīt timeval).