CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas. Drukātā veidā publikācijas var saņemt, iepazīstoties ar pasūtīšanas iespējām sadaļā Publikācijas.

Dati par IKP ir arī pieejami Latvijas statistikas ikmēneša biļetenos, Statistikas gadagrāmatās un Galvenajos rādītājos. Izdevumi pieejami sadaļā E-publikācijas zem tēmas "Vispārīgā statistika".

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā, sezonāli izlīdzināts (EKS-2010) Latvijas nacionālie konti 2015. gadā 22.12.2017
Nefinanšu nacionālie konti (EKS-2010) Latvijas nacionālie konti 2014. gadā 14.11.2016
Nefinanšu nacionālie konti (EKS-2010) Latvijas nacionālie konti 2013. gadā 02.11.2015
Nefinanšu nacionālie konti (EKS-2010) Latvijas nacionālie konti 2011.gadā 17.02.2015
Nefinanšu nacionālie konti (EKS-95) Latvijas nacionālie konti 2010.gadā 11.10.2012