Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas

Iedzīvotāju skaits

Latvijas iedzīvotāju skaits pēc 2011. gada tautas skaitīšanas datiem bija 2,1 miljoni, kas ir par 289 tūkstošiem jeb par 10,8% mazāk nekā 2000. gada tautas skaitīšanā. Pirmo reizi kopš pirmās Latvijas brīvvalsts laikiem (1935. gada tautas skaitīšanas dati) 2014. gada maijā iedzīvotāju skaits Latvijā bija mazāks kā 2 miljoni. Šobrīd iedzīvotāju skaits turpina samazināties gan negatīvā migrācijas saldo, gan negatīva dabiskā pieauguma rezultātā (dzimušo mazāk nekā mirušo).

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra

Iedzīvotāju eglītē var vizuāli novērtēt dažādu vecuma grupu sadalījumu pēc dzimuma. Piedzimstot vīriešu ir vairāk, bet vīriešu lielākas mirstības dēļ 29 gadu vecumā šī proporcija mainās par labu sievietēm. Īpaši izteikts sieviešu skaita pārsvars par vīriešu skaitu vērojams sākot no 52 un vairāk gadiem.

Latvijas iedzīvotāju dzimuma un vecuma „eglītes” pamati pamazām kļūst šaurāki, jo dzimušo skaits ir samazinājies.

Iedzīvotāju eglītē vēl joprojām var ievērot otrā pasaules kara ietekmi, ko apliecina – iedzīvotāju skaits 69-71 gadu vecumā (2015. gada sākumā).