CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par iedzīvotājiem ir arī pieejami Latvijas statistikas ikmēneša biļetenos, Galvenajos rādītājos un Statistikas gadagrāmatās. Izdevumi pieejami sadaļā E-publikācijas zem tēmas "Vispārīgā statistika".

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Ilgtermiņa migrācija Emigranta portrets 2014.–2016. gadā 29.01.2018
Iedzīvotāji Demogrāfija, 2017 09.10.2017
Iedzīvotāji Vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijā 18.09.2017
Iedzīvotāji Bērni Latvijā, 2017 19.07.2017
Iedzīvotāji Demogrāfija, 2016 12.12.2016
Iedzīvotāji Sievietes un vīrieši Latvijā, 2016 29.09.2016
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas Projekta "Urbānais audits 2013/2014" Eiropas pilsētu raksturojums 29.07.2016
Iedzīvotāji Bērni Latvijā, 2016 18.07.2016
Iedzīvotāji Latvijas 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti 11.04.2016
Tautas skaitīšana Latvijas 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti 11.04.2016
Iedzīvotāji Demogrāfija, 2015 02.10.2015
Iedzīvotāji Bērni Latvijā, 2015 30.07.2015
Iedzīvotāji Jaunieši Latvijā, 2014 27.11.2014
Iedzīvotāji Demogrāfija, 2014 16.10.2014
Iedzīvotāji Bērni Latvijā, 2014 03.07.2014