Publicētie preses ziņojumi par demogrāfiskiem rādītājiem

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par demogrāfiskiem rādītājiem


20.04.2017
Noslēgto laulību skaits, dzimušo un mirušo skaits Latvijā 2017. gada 1. ceturksnī
20.07.2017
Noslēgto laulību skaits, dzimušo un mirušo skaits 2017. gada 1. pusgadā
20.10.2017
Noslēgto laulību skaits, dzimušo un mirušo skaits 2017. gada deviņos mēnešos