Iedzīvotāju skaits un galvenie demogrāfiskie rādītāji       Metadati

 

Jaundzimušo paredzamais mūža ilgums (dzīves ilgums)       Metadati

 

Mēneša informācija par iedzīvotāju skaitu iegūta, apkopojot un analizējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus par iedzīvotājiem un reģistrēto migrāciju, civilstāvokļa aktu reģistru datus par dzimušajiem un mirušajiem. Iedzīvotāju skaits pa mēnešiem, ņemot vērā nereģistrētās migrācijas novērtējumu, tiek pārrēķināts nākamā gada 2.ceturksnī.