Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - mēnešu/ceturkšņu dati» ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: dzimstība - ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: mirstība -  ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: migrācija - ikgadējie dati»


CSP Datubāzes pamācība (2.2 MB)

2016. gada februārī un martā tika pārstrukturētas datubāzes īstermiņa statistikas tabulas. Turpmāk, atlasot vērtības, periodu rādītāji vairs netiks sakārtoti atsevišķi (gadi, ceturkšņi un mēneši), bet apvienoti vienā dimensijā (gads/ceturksnis vai gads/mēnesis). Laika dimensijas struktūra turpmāk tiks veidota atbilstoši PX datņu specifikācijai (skatīt timeval).