Energobilance      Metadati

 

Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj.kilovatstundas)      Metadati