Enerģētika - mēnešu dati

Enerģētika - ikgadējie dati

Enerģētika - arhīvs

Energoresursi mājsaimniecībās - 1996., 2001., 2006., 2010., 2015.g. apsekojumu dati


CSP Datubāzes pamācība (2.2 MB)

2016. gada februārī un martā tika pārstrukturētas datubāzes īstermiņa statistikas tabulas. Turpmāk, atlasot vērtības, periodu rādītāji vairs netiks sakārtoti atsevišķi (gadi, ceturkšņi un mēneši), bet apvienoti vienā dimensijā (gads/ceturksnis vai gads/mēnesis). Laika dimensijas struktūra turpmāk tiks veidota atbilstoši PX datņu specifikācijai (skatīt timeval).