Dzīves kvalitātes sistēmas rādītāji

1.tēma. Materiālie dzīves apstākļi

1.1. Ienākumi

Indikators

Avots (saite uz datu bāzi)

Ekvivalentais rīcībā esošais ienākums mēnesīEUR

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__ienemumi/II0040_...

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__monetara_nab/NI0...

1.2.Patēriņs

IndikatorsAvots (Saite uz datu bāzi)
Patēriņa izdevumi uz mājsaimniecības locekli mēnesīEUR

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__mb/MB0020_euro.p...

Izdevumi pārtikai procentos no kopējiem patēriņa izdevumiemEUR

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__mb/MB0020_euro.p...

Izdevumi atpūtai un kultūrai procentos no kopējiem patēriņa izdevumiemEUR

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__mb/MB0020_euro.p...

1.3.Materiālā nenodrošinātība

Indikators

Avots (saite uz datu bāzi)

Materiālās nenodrošinātības indekss

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__matnenodr/MNG013...

Dziļa materiālā nenodrošinātība

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__matnenodr/MNG014...

Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties:

 

segt neparedzētus izdevumus

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__matnenodr/MNG002...

ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis katru otro dienu

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__matnenodr/MNG002...

naudas trūkuma dēļ kavēti maksājumi par komunālo pakalpojumu rēķiniem, hipotekārajiem maksājumiem vai pirkumiem uz kredīta

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__matnenodr/MNG002...

1.4. Mājokļa apstākļi

Indikators

Avots (saite uz datu bāzi)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja uz sekojošiem neapmierinošiem mājokļa apstākļiem:

 

Tekošs jumts; mitras sienas, griesti, grīdas vai mājas pamati vai trupe logu rāmjos vai grīdās

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__matnenodr/MNG007...

Nav vannas istabas vai dušas

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__matnenodr/MNG007...

 

2.tēma. Produktīvas aktivitātes un darbs

2.1. Darba apstākļi

Indikators

Avots (saite uz datu bāzi)

Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0020.px...

Ilgstošo darba meklētāju īpatsvars

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0260.px...

Nepilnu darba laiku nodarbinātie, kas vēlas strādāt vairāk stundu

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0420.px...

Netipiskais darba laiks – nodarbinātās personas pēc netipiskā darba veidiem (maiņu darbs, darbs vakaros, naktīs, sestdienās, svētdienās)

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0140.px...

Zemu intensitāti strādājošo nabadzības riska indekss

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__monetara_nab/NI0...

2.2. Darba drošība

Indikators

Avots (saite uz datu bāzi)

Nelaimes gadījumu darbā skaits

http://www.vdi.gov.lv/lv/par-mums/statistika/

Letālo nelaimes gadījumi darbā skaits

http://www.vdi.gov.lv/lv/par-mums/statistika/

 

3.tēma. Veselība

3.1. Sagaidāmais mūža ilgums, mirstība

Indikators

Avots (saite uz datu bāzi)

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__mirst/IM00...

Mirušie zīdaiņi

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__mirst/IM00...

Mirušie zīdaiņi uz 1 000 dzīvi dzimušajiem

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__mirst/IM00...

Mirušie pēc vecuma

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__mirst/IM00...

 

3.2. Veselības apstākļi

Indikators

Avots (saite uz datu bāzi)

Personu (16+) īpatsvars, kuri norādījuši labu un ļoti labu savu vispārējo veselības stāvokli

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__vesel_pasnovert/...

Personu (16+) īpatsvars, kuri norādījuši sliktu un ļoti sliktu savu vispārējo veselības stāvokli

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__vesel_pasnovert/...

Personu (16+) īpatsvars, kuri norādījuši uz ilgstošu slimību vai ilgstošu veselības stāvokļa problēmu

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__vesel_pasnovert/...

Personu (16+) īpatsvars, kuri norādījuši uz veselības problēmas, kas vismaz pēdējos 6 mēnešus ir traucējušas vai ierobežojušas Jūsu ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__vesel_pasnovert/...

Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā naudas trūkuma dēļ netika veikta pārbaude pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) vai ārstēšanās, lai gan ir bijusi šāda nepieciešamība (procentos)

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__vesel_pasnovert/...

 

4.tēma. Izglītība

Indikators

Avots (saite uz datu bāzi)

Iedzīvotāju izglītības līmenis (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība).

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0350.px...

Jaunieši (18-24 gadu vecumā), kas pārtraukuši mācības

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0370.px...

25-64 gadu vecu personu, kuras mācās vai piedalās apmācībās četru nedēļu laikā, īpatsvars atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0390.px...

 

5.tēma. Ekonomiskā un personiskā drošība

Indikators

Avots (saite uz datu bāzi)

Personu īpatsvars, kas pakļauti ekonomiskai spriedzei

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__matnenodr/MNG004...

Pagaidu darbs – darba ņēmēji, kuriem darba līgums ir uz noteiktu laiku

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0180.px...

Pašnāvību skaits uz 10 000 iedzīvotājiem

https://www.spkc.gov.lv/upload/Gadagr%C4%81mata/Gadagr%C4%81mata%202016/...

 

Reģistrēto noziegumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__sabkart/SK0010.p...

Ceļu satiksmes negadījumi, kuros ir cietušie  

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp/transp__ikgad__transp/TR0320.px/?...

Ceļa satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits uz 10 000 iedzīvotājiem

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp/transp__ikgad__transp/TR0320.px/?...