Dzimumu līdztiesības rādītāji

SIEVIETES UN TAUTSAIMNIECĪBA

IndikatorsAvots (saite uz datu bāzi)
Nodarbinātības līmenis pa dzimumiemhttp://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0020.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergan&lang=en
Samaksas atšķirības starp dzimumiemhttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_gr_gpgr2&lang=en
Nepilnu darba laiku nodarbināto īpatsvars nodarbināto kopskaitāhttp://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0110.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
Nodarbinātības līmenis pa vecuma grupāmhttp://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0020.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergan&lang=en

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

IndikatorsAvots (saite uz datu bāzi)
Iedzīvotāju sadalījums pēc iegūtā izglītības līmeņa (vecuma grupa 15-74 gadi)http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0350.px/?rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe
Kopējais terciārās izglītības absolventu skaits (ISCED 5 un ISCED 6) (sākot ar 2014.gadu ISCED 5,6,7,8)http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0350.px/?rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe
Absolventu īpatsvars, kas ieguvuši ISCED 5 vai ISCED 6 izglītību zinātnes un tehniskajās disciplīnās (dabaszinātnes, matemātika, IT, inženierzinātnes, ražošana, būvniecība), %

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__izgl/IZ0290.px/?rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe

Nodarbinātības līmenis (%) pēc vecuma un dzimumahttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergan&lang=en
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0020.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0

NABADZĪBA

IndikatorsAvots (saite uz datubāzi)
Nabadzības riska indekss pēc vecuma un dzimuma (%)http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__monetara_nab/NI0030.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=ne
Nabadzības riskam pakļautie līdz 15 gadu vecumamhttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=ne
Kopējais nabadzības riskam pakļauto skaits kopāhttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=ne
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0320.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
Neaktīvo cilvēku skaits, kas nemeklē darbu sakarā ar situāciju ģimenē (par vecuma grupu 15-74 gadi)http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0340.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
Neaktīvo cilvēku skaits, kas gaida aicinājumu atgriezties darbā (par vecuma grupu 15-74 gadi)
Neaktīvo cilvēku skaits, kas nemeklē darbu sakarā ar personīgo slimību vai funkcionālu traucējumu
Neaktīvo cilvēku skaits, kas nemeklē darbu sakarā ar apmācībām, izglītošanos
Neaktīvo cilvēku skaits, kas nemeklē darbu sakarā ar pensiju
Neaktīvo cilvēku skaits, kas nemeklē darbu, jo uzskata, ka darbs nav pieejams
Neaktīvo cilvēku skaits, kas nemeklē darbu citu iemeslu dēļ

VESELĪBA

IndikatorsAvots (saite uz datubāzi)
Veselīgi dzīves gadihttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_hlye&lang=ne
Paredzamais mūža ilgums (absolūtos skaitļos dzimšanas brīdi)http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__mirst/IM0070.px/?rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe
Kopējais personu skaits īpatsvars, vecumā no 16 gadiem, kam nebija pieejams aprūpes pakalpojums 12 mēnešu laikā (nesaņemts pakalpojums)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_08&lang=ne

vai

100% = iedzīvotāji, kam nebija pieejams aprūpes pakalpojums:

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__vesel_pasnovert/VP0070.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0

Nesaņemts aprūpes pakalpojums, jo nevarēja to atļauties izmaksu dēļ (100% = iedzīvotāji, kam nebija pieejams aprūpes pakalpojums)
nesaņemts pakalpojums, jo ir ļoti gara rinda
nevarēja izbrīvēt brīvu laiku darba dēļ vai bija jārūpējas par bērniem vai citiem cilvēkiem
bija pārāk tālu jābrauc/ nav transporta līdzekļu
gribēja nogaidīt un paskatīties, vai ar laiku nekļūs labāk
Mirušo skaits no sirds un asinsvadu slimībāmhttp://www.spkc.gov.lv/veselibas-aprupes-statistika/

VARDARBĪBA PRET SIEVIETĒM

IndikatorsAvots (saite uz datubāzi)
Vardarbība pret sievietēm – ES mēroga apsekojumshttp://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey