CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas. Drukātā veidā publikācijas var saņemt, iepazīstoties ar pasūtīšanas iespējām sadaļā Publikācijas.

Dati par darba samaksu ir arī pieejami Latvijas statistikas ikmēneša biļetenos, Statistikas gadagrāmatās un Galvenajos statistikas rādītājos. Izdevumi pieejami sadaļā E-publikācijas zem tēmas "Vispārīgā statistika".

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Mēneša vidējā darba samaksa Darba samaksas pārmaiņas 2017/04 18.12.2017
Mēneša vidējā darba samaksa Darba samaksas pārmaiņas 2017/03 18.09.2017
Mēneša vidējā darba samaksa Darba samaksas pārmaiņas 2017/02 16.06.2017
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem 2016. gadā 27.04.2017
Mēneša vidējā darba samaksa Darba samaksas pārmaiņas, 2017/01 20.03.2017
Mēneša vidējā darba samaksa Darba samaksas pārmaiņas 2016/04 16.12.2016
Darba samaksas struktūra Darba samaksas struktūras apsekojuma rezultāti 2014. gadā 22.11.2016
Mēneša vidējā darba samaksa Darba samaksas pārmaiņas 2016/03 15.09.2016
Mēneša vidējā darba samaksa Darba samaksas pārmaiņas 2016/02 14.06.2016
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem 2015. gadā 22.04.2016
Mēneša vidējā darba samaksa Darba samaksas pārmaiņas 2016/01 15.03.2016
Mēneša vidējā darba samaksa Darba samaksas pārmaiņas 2015/04 11.12.2015
Mēneša vidējā darba samaksa Darba samaksas pārmaiņas 2015/03 11.09.2015
Mēneša vidējā darba samaksa Darba samaksas pārmaiņas 2015/02 18.06.2015
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem 2014.gadā 24.04.2015