Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēra noteikšana

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums Iepazīties ar pilnu likuma tekstu

 

Valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļa mēnešalgas apmēra noteikšana

Likums "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums" Iepazīties ar pilnu likuma tekstu

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa (euro)

2010

633

2011660
2012685
2013716
2014765
2015818
2016859
2017926