Dati apkopoti no Valsts statistiskās pārvaldes izdevumiem "Latvijas statistikas gadagrāmata" (1920-1939), Ostland in Zahlen (1942)

 

 

 

Interesanti fakti...

 

Preču sīktirdzniecības un dažu pakalpojumu cenas 1930.-1938.g.(Latvijas statistikas gada grāmata 1939)

Dzīvokļu īres pilsētās 1934.-1938.g.(Latvijas statistikas gada grāmata 1939)

Dzīves izmaksas indeksi Rīgā un provinces pilsētās 1930.g. un 1934.-1938.g.(Latvijas statistikas gada grāmata 1939)