Publicētie preses ziņojumi par būvniecību

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par būvniecību


11.11.2016
Būvniecība un izsniegtās būvatļaujas 2016.gada 3.ceturksnī
13.02.2017
Būvniecība un izsniegtās būvatļaujas 2016. gada 4.ceturksnī
12.05.2017
Būvniecība un izsniegtās būvatļaujas 2017. gada 1.ceturksnī
11.08.2017
Būvniecība un izsniegtās būvatļaujas 2017. gada 2.ceturksnī
13.11.2017
Būvniecība un izsniegtās būvatļaujas 2017. gada 3.ceturksnī