Ārējā tirdzniecība - Tēma

Citāts no „Latvijas statistikas atlasa” (M.Skujenieks, Rīga 1938):

Tirdzniecības apgrozījumi

Izvesto un ievesto preču vērtība Latvijā nemitīgi pieauga līdz 1929.gadam, kad Latvijā izveda preces par 273,9 miljoniem latu un ieveda preces par 308,8 miljoniem. Sākot ar 1930.gadu, zem pasaules saimniecības krīzes iespaida, Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījumu vērtība pakāpeniski samazinājās, lai 1933.gadā sasniegtu savu minimumu. Sākot ar šo gadu, kā eksportēto, tā arī importēto preču vērtība atkal nemitīgi pieaug. […]

Latvijas tirdzniecības bilance parasti bijusi pasīva. Mēs mūsu zemē esam ieveduši vairāk preces no ārzemēm nekā izveduši. Ja Latvijas maksāšanas bilance tomēr bijusi aktīva, tad tas panākts ar citāda veida ienākumiem, kurus devusi kuģniecība, tranzīts, tūrisms u.c. Vislielāko pasivitāti ārējās tirdzniecības bilance uzrādīja 1925.gadā, kad imports bija par 101 miljonu latu lielāks nekā eksports. Aktīva tirdzniecības bilance mums bija vissmagākā saimniecības krīzes laikā 1932.gadā, kad imports bija sašaurināts līdz pēdējai iespējamībai, un 1936. un 1937.gados, kad eksports strauji palielinājās un tuvojās 20. gadu visaugstākās konjunktūras līmenim.

Svarīgākās eksporta un importa preces

Latvija galvenā kārtā eksportē lauksaimniecības un mežsaimniecības ražojumus un no tiem izgatavotus pusfabrikātus. Minēto 10 preču kopīgā vērtība iztaisa 91,6% no visa eksporta vērtības. […]

Galveno preču eksports

 

1921

1925

1930

1935

1937

 

milj. kg

Kokmateriāli

166,3

422,4

1 004,8

641,1

1 606,5

Finieri

0,4

5,5

28,7

44,2

56,9

Papīrs un pape

0,6

8,0

12,2

10,4

13,1

Sviests

7,2

18,4

16,8

19,2

Lini

6,3

19,7

8,8

8,1

7,4

Cūkas

-

0,1

6,6

9,4

Ādas

0,1

1,2

1,4

0,9

1,4

Āboliņa un linu sēklas

5,0

25,8

12,0

4,5

7,2

Linu diegi

0,1

0,6

1,0

1,4

1,9

Gaļa

2,1

1,8

2,5

2,7

 

milj. Ls

Kokmateriāli

10,6

43,1

77,8

25,2

117,9

Finieri

0,2

2,4

12,4

9,7

22,3

Papīrs un pape

0,2

6,6

5,2

2,2

5,6

Sviests

30,3

57,7

18,5

45,4

Lini

10,7

40,4

11,1

8,7

12,7

Cūkas

-

3,5

9,0

Ādas

0,3

7,8

6,2

2,8

7,6

Āboliņa un linu sēklas

3,0

12,9

5,2

3,4

7,0

Linu diegi

0,2

2,4

2,9

2,7

6,8

Gaļa

3,5

2,9

2,3

4,5

Kamēr Latvija uz ārzemēm pārdod gandrīz vienīgi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktus un to izstrādājumus, tikmēr starp ievestām precēm atrodam produktus, kurus mūsu zemē nevar iegūt (akmeņogles, nafta un tās produkti, sāls, metāli, tabaka, kokvilna u.t.t.), vai arī ražojumi, kurus pie mums neizgatavo, vai neizgatavo vajadzīgā kvalitātē (mašīnas un automobiļi, diegi un audumi, mākslīgi mēsli u.t.t.). Pārtikas produktus, kuri vēl pirms 10 gadiem sastādīja ievērojamu daļu mūsu importa, tagad neieved tiklam kā nemaz. […]

Galveno preču imports

 

1921

1925

1930

1935

1937

 

milj. kg

Mašīnas

5,6

9,6

9,9

4,7

7,6

Akmeņogles, kokss un briketi

33,0

413,3

661,4

668,0

666,3

Vilna un kokvilna

0,2

1,7

4,2

5,5

6,0

Mākslīgie mēsli

11,1

92,0

74,0

50,1

127,6

Dzijas un diegi

0,3

0,7

1,3

1,0

1,0

Audumi, vilnas un kokvilnas

0,5

2,9

2,2

0,6

0,7

Nafta un naftas produkti

8,3

25,4

53,8

44,1

55,1

Automobiļi

0,1

0,8

2,0

0,7

2,1

Ādas un kažokādas

1,6

2,9

3,1

1,4

1,1

Tabaka

0,8

1,1

1,2

0,9

1,1

 

milj. Ls

Mašīnas

6,0

19,4

18,6

7,2

16,8

Akmeņogles, kokss un briketi

1,7

11,2

15,4

9,8

22,8

Vilna un kokvilna

0,7

6,9

9,3

7,9

16,4

Mākslīgie mēsli

0,9

7,5

6,7

4,2

11,9

Dzijas un diegi

1,8

6,8

14,2

6,0

8,8

Audumi, vilnas un kokvilnas

4,1

35,8

25,9

4,6

8,6

Nafta un naftas produkti

2,2

4,8

7,9

3,3

8,5

Automobiļi

0,1

2,5

6,8

1,4

6,2

Ādas un kažokādas

4,9

13,8

11,5

2,6

5,5

Tabaka

2,3

4,0

4,2

2,3

3,9

 

Tirdzniecības ar galvenām ārvalstīm 1935.-37. gados caurmērā gadā

Latvijas imports

 

Milj. Ls

%

Pavisam

151,3

100

Vācija

48,9

32,3

Anglija

31,5

20,8

ASV

10,5

6,9

Beļģija

9,0

6,0

Krievija

5,3

3,5

Zviedrija

4,8

3,2

Holande

3,1

2,0

pārējās valstis

38,2

25,3

Latvijas eksports

 

Milj. Ls

%

Pavisam

165,9

100

Anglija

59,4

35,8

Vācija

56,0

33,8

Beļģija

9,8

5,9

Holande

5,3

3,2

ASV

4,5

2,7

Krievija

4,5

2,7

Francija

3,2

1,9

pārējās valstis

23,2

14,0

           

  

 

 

Dati apkopoti no Valsts statistiskās pārvaldes izdevumiem "Latvijas statistikas gadagrāmata" (1920-1939)

 

 

 

 

Interesanti fakti...

 


Imports pēc galvenām precēm 1934-1938.g. (Latvijas statistikas gada grāmata 1939)

Eksports pēc galvenām precēm 1934-1938.g. (Latvijas statistikas gada grāmata 1939)