Publicētie preses ziņojumi par ārējo tirdzniecību

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par ārējo tirdzniecību


12.05.2014
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2014.gada martā
16.05.2014
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2014.gada janvārī - martā
10.06.2014
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2014.gada aprīlī
10.07.2014
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2014.gada maijā
11.08.2014
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2014.gada jūnijā
15.08.2014
Par ārējo tirdzniecību 2014.gada janvārī - jūnijā
09.09.2014
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2014.gada jūlijā
10.10.2014
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2014.gada augustā