Publicētie preses ziņojumi par ārējo tirdzniecību

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par ārējo tirdzniecību


09.02.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2016. gada decembrī
13.03.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada janvārī
10.04.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada februārī
11.04.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada februārī
10.05.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada martā
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada martā
09.06.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada aprīlī
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada aprīlī