Publicētie preses ziņojumi par ārējo tirdzniecību

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par ārējo tirdzniecību


10.12.2015
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2015.gada oktobrī
11.01.2016
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2015.gada novembrī
09.02.2016
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2015.gada decembrī
11.03.2016
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2016.gada janvārī
11.04.2016
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2016.gada februārī
10.05.2016
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2016.gada martā
09.06.2016
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2016.gada aprīlī
11.07.2016
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2016.gada maijā