Publicētie preses ziņojumi par ārējo tirdzniecību

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par ārējo tirdzniecību


13.03.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada janvārī
10.04.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada februārī
11.04.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada februārī
10.05.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada martā
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada martā
09.06.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada aprīlī
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada aprīlī
11.07.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada maijā