Publicētie preses ziņojumi par aizņemtām un brīvām darbvietām, apmaksāto darba laiku

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par aizņemtām un brīvām darbvietām, apmaksāto darba laiku


18.09.2015
Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2015.gada 1.pusgadā
19.03.2016
Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2015.gadā