Publicētie preses ziņojumi par aizņemtām un brīvām darbvietām, apmaksāto darba laiku

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par aizņemtām un brīvām darbvietām, apmaksāto darba laiku


19.03.2016
Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2015.gadā
19.09.2016
Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2016.gada 2.ceturksnī