Publicētie preses ziņojumi par aizņemtām un brīvām darbvietām, apmaksāto darba laiku

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par aizņemtām un brīvām darbvietām, apmaksāto darba laiku


17.03.2017
Aizņemtās un brīvās darbvietas 2016. gadā
19.09.2017
Aizņemtās un brīvās darbvietas 2017. gada 1. pusgadā