Publicētie preses ziņojumi par aizņemtām un brīvām darbvietām, apmaksāto darba laiku

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par aizņemtām un brīvām darbvietām, apmaksāto darba laiku


16.09.2014
Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2014.gada pirmajā pusgadā