Publicētie preses ziņojumi par aizņemtām un brīvām darbvietām, apmaksāto darba laiku

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par aizņemtām un brīvām darbvietām, apmaksāto darba laiku


18.03.2016
Aizņemtās un brīvās darbvietas 2015. gadā
19.09.2016
Aizņemtās un brīvās darbvietas 2016. gada 1. pusgadā