Publicētie preses ziņojumi par aizņemtām un brīvām darbvietām, apmaksāto darba laiku

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par aizņemtām un brīvām darbvietām, apmaksāto darba laiku


19.09.2016
Aizņemtās un brīvās darbvietas 2016. gada 1. pusgadā
17.03.2017
Aizņemtās un brīvās darbvietas 2016. gadā