3.pielikums (metodoloģija, iedzīvotāju skaits)

3.Pielikums

Loģistiskās regresijas modelī iekļautie administratīvo reģistru dati

-2LL

Nagelkerke

PMLP

1 047 445

0,13

PMLP; VID

823 391

0,35

PMLP; VID; LAD; LDC; NVA

763 518

0,41

PMLP; VID; LAD; LDC; NVA; VSAA

674 877

0,49

PMLP; VID; LAD; LDC; NVA; VSAA; IZM;   LU; RTU; INFO par vecākiem

594 059

0,56

PMLP; VID; LAD; LDC;  NVA; VSAA; IZM; vecāki; LU; RTU; NVD

527 458

0,61