2011.gada tautas skaitīšana - Galvenie rādītāji

Latvijā 2011. gada 1. martā saskaņā ar Tautas skaitīšanas galīgajiem rezultātiem dzīvoja 2 070 371 iedzīvotājs. Šā gada 14. februārī publicētie provizoriskie rezultāti, datu izvērtēšanas gaitā, ir precizēti par (+)2484 iedzīvotājiem.

CSP turpmāk datu apstrādē un regulārās statistikas sagatavošanā izmantos tautas skaitīšanā iegūto informāciju. Kā pirmā nozare, kur tas jau tiek veikts ir demogrāfiskā statistika. Šobrīd ir aprēķināta iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 2011. gada 1. janvārī, kas liecina, ka Latvijā pērnā gada sākumā dzīvoja 2 074 605 iedzīvotāji. Salīdzinot ar iepriekš publicēto iedzīvotāju skaitu, kas bija balstīts uz Iedzīvotāju reģistra datiem, Latvijas iedzīvotāju skaits ir par 155 tūkstošiem mazāks.

Vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums ir 23-31 gadu vecuma grupā (vairāk nekā 14%), kas ir skaidrojams ar grūtībām atrast darbu Latvijā pēc izglītības iegūšanas, tādējādi spiežot jauniešus doties darba meklējumos ārpus valsts. To arī apliecina nodarbinātības statistikas rādītāji, jo bezdarba līmenis (darba meklētāju īpatsvars) 20-29 gadu vecumā ir virs vidējā valstī.

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 2011. gada 1. janvārī un iedzīvotāju skaita samazinājums,
salīdzinot ar iepriekš publicētajiem datiem.

Tautas skaitīšanas dati apstiprina, ka ekonomiskās migrācijas un zemās dzimstības dēļ Latvijas iedzīvotāji noveco. Dati liecina, ka iedzīvotāju vidējais vecums 2011. gada 1. janvāri bija 41,6 gadi, kas ir par pusgadu vairāk nekā iepriekš publicēts.

2012. un 2013.gadā CSP turpinās demogrāfiskās statistikas un citu statistikas nozaru rādītāju pārrēķinus, tomēr šis process ir pietiekami darbietilpīgs un to nav iespējams īstenot īsā termiņa. Līdz ar to aicinām datu lietotājus pievērst pastiprinātu uzmanību pārrāvumiem laikrindās, kas saistīti ar tautas skaitīšanas datu izmantošanu.

 

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: dzimstība - ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: mirstība -  ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: migrācija - ikgadējie dati»