Starptautiskais Valūtas fonds (SVF)

Organizācijas nosaukums: 
Starptautiskais Valūtas fonds (SVF)
Tēma: 
Ekonomika un finanses, ārējā tirdzniecība
Apakštēmas: 
Ārējais parāds
Bezdarbs
Finanses un ekonomika (inflācija, IKP)
Maksājumu bilance
Valdības finanses
Mājas lapa: 
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28

SVF ir apvienoto nāciju specializētā aģentūra, kas tika dibināta 1944.gadā. SVF galvenā pārvalde atrodas Vašingtonas pilsētā. Organizācijā ir vairāk par 180 dalībvalstīm.
Galvenie SVF mērķi iekļauj globālās monetārās sadarbības atbalstīšanu, finansiālās stabilitātes nodrošināšanu, starptautiskās tirdzniecības atvieglošanu, augstas nodarbinātības un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes veicināšanu, kā arī nabadzības mazināšanu.
Caur ekonomisko uzraudzību SVF seko līdzi savu dalībvalstu ekonomiskajam veselības stāvoklim, brīdinot tās par tuvojošos risku un sniedzot padomus. Tāpat tas sniedz aizdevumus grūtībās nonākušām valstīm, ka arī sniedz tehnisko palīdzību un apmācību, lai palīdzētu valstīm uzlabot ekonomisko pārvaldību.