Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA)

Organizācijas nosaukums: 
Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA)
Tēma: 
Vide un enerģētika
Apakštēmas: 
Atjaunojamie energoresursi
Elektroenerģija, ogles, nafta, gāze, kodolenerģija
Energobilance
Energoresursu cenas, patēriņš
Oglekļa dioksīda izmeši
Mājas lapa: 
http://www.iea.org/publications/

IEA tika dibināta naftas krīzes (1973./1974. gados) rezultātā, lai palīdzētu ieviest koordinētu pieeju naftas krājumu ārkārtas situācijās. Mūsdienās IEA darbojas kā enerģijas politikas padomdevējs savām 28 dalībvalstīm, un palīdz tām nodrošināt saviem iedzīvotājiem drošu, tīru un ne pārāk dārgu enerģiju. Tās galvenais mērķis ir sabalansēt enerģētikas triju E politikas veidošanu: enerģētikas drošums (ang. energy security), ekonomiskā attīstība (ang. economic development) un vides aizsardzība (ang. environmental protection). Pašreizējais darbs fokusējas uz klimata maiņas politiku, tirgus reformu, enerģētikas tehnoloģiju sadarbību un sadarbību ar pārējo pasauli, it īpaši, ar tādiem lielākajiem enerģētikas patērētājiem un ražotājiem kā Ķīna, Indija un Krievija.