Starptautiskā Darba organizācija (ILO)

Organizācijas nosaukums: 
Starptautiskā Darba organizācija (ILO)
Tēma: 
Iedzīvotāji un sociālā statistika
Apakštēmas: 
Algas, mājsaimniecību ienākumi, darbaspēka izmaksas
Bērnu darbs
Bezdarbs
Darba laiks
Darbaspēks (sadalījumā pa dzimumiem, ekonomiskās aktivitātes
Streiki un lokauti
Mājas lapa: 
http://laborsta.ilo.org/

ILO uzsāka savu darbību 1919.gada aprīlī un kļuva par Apvienoto Nāciju specializēto aģentūru 1946.gadā. Tās galvenā pārvalde atrodas Ženēvā. Organizācijā ir vairāk par 180 dalībvalstīm.

Starptautiskās darba organizācijas (ILO) četri galvenie mērķi:

  • darba tiesību veicināšana un realizēšana;
  • radīt atbilstošas nodarbinātības un ienākumu gūšanas iespējas sievietēm un vīriešiem; 
  • sociālās aizsardzības stiprināšana un tās efektivitātes paaugstināšana;
  • sociālā dialoga un trīspusēju sarunu veicināšana.

Tāpat ILO ir atbildīga par starptautisko standartu apkopošanu un pārraudzīšanu darba tirgus jomā. Kopā ar visām dalībvalstīm ILO pārrauga šo standartu ievērošanu, kas ietver sevī regulas attiecībā uz dzemdību atvaļinājumu, fiksēta termiņa līgumdarbu, bērnu darbu un daudziem citiem jautājumiem.